På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Sammanfattning av 2019 och kort översikt över 2020

01 december 2019 Vi vill med dessa rader informera om vad som hänt under året och vad som kommer att hända framöver.

Sammanfattning av 2019

Berzeliigatan

Vi har haft stora utgifter med fastigheten på Berzeliigatan där vi har fyra bostadsrätter och ett LSS-boende med idag 6 lägenheter. Vi har bytt centralfläkt i fastigheten, bytt hängrännor och stuprör samt målat om utvändiga fasader. Vi blev också ålagda från Räddningstjänsten att göra om brandskyddet p.g.a. vårt LSS-boende som Borås Stad hyr av föreningen. Vi i styrelsen har givetvis tagit frågan på stort allvar och vidtaget de åtgärder som vi blivit ålagda av Räddningstjänsten att utföra. Brandgasspjäll i samtliga ventilationskanaler till boenderum och personalrum är installerade och en utrymningsplan skall upprättas. Vi skall även se till att det finns nödbelysning i korridorer och i utrymningsvägar.

 

OVK besiktningen

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll, detta är ett myndighetskrav från Boverket och besiktningen blev tyvärr inte godkänd vid senaste mätningen. Vid kontroll har det framkommit att många av oss i föreningen har felaktigt installerade köksfläktar. Detta får till följd att våra ventilationsaggregat, dvs. fläktar på vinden, inte fungerar som de ska. En del av er har fått information om detta, men HSB kommer att gå vidare med arbetet under första kvartalet 2020. Vi måste ju följa myndigheternas krav. De som har felaktiga köksfläktar kommer att få den informationen.
Det är av största vikt att rätt fläkt installeras vid renovering av kök – kontakta alltid vår vicevärd Jan Högberg på HSB innan renovering.

 

Balkonger på Nötskrikan

Efter flertalet vattenskador från balkongerna på Nötskrikan tog styrelsen ett beslut att renovera samtliga balkonger som ligger högst upp i fastigheten. Detta för att motverka att det blir fler kostsamma vattenskador på underliggande lägenheter. Vi har anlitat HSB Bygg i detta projekt. Balkongerna på Torstensonsgatan 57, 55 och 53 är åtgärdade, under våren åtgärdas balkongerna på översta våning på Södra Kyrkogatan 50. Respektive bostadsrättsinnehavare kommer att få information om när det sker.

 

Rengöring av balkonger på Skolgatan 44 samt Tegnérgatan 14 och 16

Det har varit mycket påväxt av mossa på ovan nämnda balkonger och husfasader vilket gjort att vi anlitade ett företag för rengöring. Dessutom tog Borås Stad efter upprepade uppmaningar bort träd som växte mot våra fasader på Tegnérgatan – blev ett mycket bra resultat!

 

Dessutom….

Skärmtaken ovanför våra entréer till alla våra trapphus är rengjorda och ommålade.

Vi har en fortsatt bra dialog med HSB och” vår egen trädgårdsmästare Susanne” om bästa skötsel av våra gårdar.

Tyvärr lyckades ej överklagan av ändringen av detaljplanen på parkeringen mot Gustav Adolfskyrkan.

 

 

Vad tänker vi göra 2020?

Sjukgymnastens lokal

Vi har i föreningen en sjukgymnast som hyr en lokal på Tegnérgatan 20. Hon har sagt upp sin lokal och kommer att lämna den i april månad. Vi tänker under 2020 bygga om lokalen till en bostadsrätt. Det kommer att bli en jättefin tvårumslägenhet på 62 kvm, men vi måste som sagt initialt investera i kostnader för ombyggnad innan vi kan sälja den.

 

Rengöring balkonger på Södra Kyrkogatan

Balkonger behöver göras rent då även dessa börjar få påväxt av mossa vilket inte ser trevligt ut och kan skada balkongerna. Styrelsen vill att balkongerna åtgärdas i tid och underhålls, arbetet hoppas vi skall ske våren 2020..

 

Laddstationer

Styrelsen har under hösten lämnat in en ansökan om bidrag till 16 laddstationer. Först efter besked på om vi erhåller det 50 procentiga bidraget tar styrelsen beslut om ev. investeringen där tanken är att dessa platser fördelas lika mellan garaget och parkeringen på taket.

 

Renovering av trapphusen

Vi förstår att det är många som undrar när vi skall börja renovera våra trapphus, nya lägenhetsdörrar, målning, nya golv etc. Men vi måste avvakta med detta eftersom vi vill ha alla övriga projekt enligt ovan i hamn innan vi fortsätter. Förhoppningsvis kan vi sätta igång detta 2021.

Vi har en fortsatt mycket bra ekonomi och kommer inte att höja några avgifter 2020!

God Jul & Gott Nytt År

Brf Kråkans styrelse