Parkering av bilar

Föreningen har ett underjordiskt garage mellan husen samt platser på markplan (gården). I mån av lediga platser finns det möjlighet att hyra en plats. Styrelsen fastställer regler och rutiner för platserna och kölistan.

Vi har 21 st p-platser i källaren (varav en för funktionshindrade) och 12 st p-platser på gården (varav 2 kan omvandlas till 1 plats för funktionshindrade). P-plats som tidigare br-havare haft förs inte över till ny br-havare.

Få en p-plats

Kontakta styrelsen för att få en p-plats eller om du vill byta till en annan.

Föreningen har två köer :

  • en kö för dem som vill ha en p-plats
  • en kö för dem som vill byta 

Uppsägning av p-plats

Uppsägning ska göras skriftligen. Kontakta styrelsen så tar vi fram uppsägningen för underteckning. 

El-bilar

Laddning (och typ av laddbox) ska godkännas av styrelsen. P-platser som laddar får betala ytterligare 200kr/månad.

P-plats för funktionshindrade

Det finns 2 st p-platser för funktionshindrade, kontakta styrelsen för att anmäla intresse.

Parkeringsförbud

Det är inte tillåtet att parkera på gården (mellan husen) eller på vägen utanför ingången till Södra Vägen 30.

Garage

Pga brandrisk får inget brännbart material förvaras i garaget.