Trivselregler - ordningsregler

Sunt förnuft och visa hänsyn.

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som vi gör. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster ska förhålla sig till. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om trivselregler.

Om det är några tveksamheter om vad som gäller så kontakta styrelsen så ska vi försöka förtydliga.

Se också