Sopor och återvinning

Håll rent i gemensamma utrymmen. Var rädd om miljön - sortera dina sopor.

Vår förening är ansvarig för att alla sopor sorteras på rätt sätt och i rätt behållare. I annat fall kan vi påföras extra avgifter.

Sopnedkast för hushållsavfall

Sopnedkast (öppnas med nyckel till lägenheten) finns på gården brevid nedfarten till det underjordiska garaget . Hushållsavfall får inte kastas i återvinningskärlen (de gröna lådorna på gården).

Vi har flera gröna påsar

Det finns gröna plastpåsar i städskrubben intill gästrummet.

Se också