På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Ordning/Trivselregler

 

Trivselregler för Brf Bockemossen


Inledning


Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare.


Genom att följa våra trivselregler kan alla och envar bidraga till att få en fin grannsämja.


För trivas – det vill vi alla!


Våra lägenheter


Förändringar av lägenheten/ uthyrning i andra hand


Ibland vill man förnya och komplettera upp sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Detta gäller även om man vill sätta upp parabolantenner, markiser, installera tvätt- och diskmaskin eller byta ut badkaret mot en dusch.


För allas säkerhet – låt en fackman installera tvätt- och diskmaskin. Då kan vi undvika vattenläckor i framtiden.


Man har möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand, men då måste man först ha fått styrelsens medgivande innan detta görs.


En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning hittar du i bostadsrättföreningens stadgar.


För att undvika vattenskador i badrum och andra våtutrymmen kontrollera att inga kakelplattor är lösa eller trasiga och att golvbeläggningen är hel.


Trivselfrågor


Tänk på att ett golv kan vara en grannes tak. Det är därför viktigt att man inte låter TV, radio och andra ljudkällor stå på för högt, inte gå i skor som låter mycket inomhus eller gör annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl 22.00 och 07.00 då man bör iakttaga tystnad.


När man anordnar fest i den egna bostaden bör man meddela sina grannar innan och visa hänsyn i samband med aktiviteten.


Vi vill alla ha det fint i lägenheten. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta gör man på vardagarna mellan kl 07.00-21.00 och under helgen mellan kl 09.00-21.00. Övriga tider undviker man dessa aktiviteter.


Ekonomi


Låt inte pengar rinna bort. Kom ihåg att spara på framförallt varmvatten. Föreningen sparar mycket pengar genom att inte skölja under rinnande vatten och kontrollera att kranarna inte står och droppar.


 

Våra balkonger och uteplatser


Balkong och uteplatser kan man använda till mycket. Om man hänger tvätt på den är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong eller uteplats.


Balkonglådor hänger man på insidan av balkongen.


Mattor och sängkläder skakas och piskas vid piskställningarna, ej på balkongen


Tänk på att inte mata fåglar inom vårt område. Rester av fågelmat kan locka skadedjur som råttor till våra hus.


Låt balkongen/ uteplatserna bli uterummet där man trivs och kopplar av.


Använd ej balkonger och uteplatser som rökruta. Grannen som inte röker kanske vill nyttja sin balkong utan obehag.


Det är viktigt att man håller efter sina växter, träd och övrig vegetation så att dessa inte blir alltför yviga eller sprider sig till grannars uteplatser och balkonger om man har uteplats och väljer att sätta större växter eller klängväxter inom sitt område. Om man väljer att sätta liknande växter bör kontinuerlig beskärning ske för att hålla efter växtligheten.


Grillning


Ett gemensamt utrymme för grillning finns på gaveln till Broängsvägen 7. En temporär grillplats finns tills vidare också vid Utåkravägens gamla lekplats.


Kol- och gasolgrillar är förbjudna på alla balkonger. Elgrillar är däremot tillåtna på dessa. Alla grilltyper är tillåtna om man har uteplats men tänk då på brandrisken om man har trätrallar eller liknande underlag. Ställ inte grillen direkt under någons balkong utan försök istället minimera rökexponeringen mot grannarna genom att grillen sätts så långt ut som möjligt mot våra gemensamma ytor när det skall grillas.


För allas trevnad så ber vi alla att följa dessa grillregler. Vi ber om att man skall tänka på grannarna och visa hänsyn när det gäller hur ofta och var man grillar. Ta gärna kontakt med omgivande grannar för att diskutera fram en lösning som alla kan acceptera.


Vårt omgivande område


Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om man verkligen använder de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar, mopeder och bilar.


Vi är rädda om barnen och naturen. Därför skall all motortrafik undvikas i onödan inom området. Gäller det t ex ut- och inflyttning, om man är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande saker är det några anledningar då bilen kan användas på området.


Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade så att de inte stör eller förorenar i sandlådor, gångvägar, grönytor eller på andra ställen. Genom att man visar hänsyn och omdöme inom området kan vi alla njuta av vistelsen i det fria. Var därför också rädd om våra gräsmattor så att de fortsätter vara fina.


Våra gemensamma utrymmen


Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum, vind, källare och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara rena från personliga ägodelar. Ordning och reda skapar trivsel och gör att lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor utan hinder.


För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma lokaler och utrymmen. Glöm inte heller att släcka ljuset innan du lämnar lokalen.


Belamra ej ingångarna med barnvagnar, cyklar och leksaker utan förvara dessa i förråden eller i de cykelrum och -förråd som finns runt om på området.


Från 2019 har de fria besöksparkeringarna tagits bort och istället ersatts med avgiftsbelagda parkeringar. Vid varje sådan parkeringsplats sitter en skylt med ”Avgift” väl synligt. Betalning görs via någon av apparna som SMS-parkering och EasyPark tillhandahåller. Anvisning hur detta används och laddas ner står tillsammans med övrig parkeringsinformation vid våra tre områden – Utåkravägen, Broängsvägen och Getekullsvägen.


Vet man om att man får besök som stannar t ex över helgen eller i flera dagar så kan man kontakta vår expedition och genom den få ett parkeringskort som man lägger väl synligt i framrutan. Besökaren står då avgiftsfritt under den avtalade tidsperioden.


Sophantering


Från och med sommaren 2019 så kommer det finnas centralt placerade underjordsbehållare för avfall i varje område där man skall slänga dels komposterat avfall respektive övrigt avfall. Alla nuvarande sopnedkast kommer därefter att plomberas. Allt avfall som kan återvinnas som t ex tidningspapper, glas, kartonger, plastförpackningar, batterier etc skall lämnas på närmaste kommunal återvinningsplats. Det finns en vid Vallhamra torg och en borta vid pizzeria Gula Villan längre bort på Brattåskärrsvägen (vid Brageplatsen).


Metallskrot, byggnadsavfall, elektronik lämnas med fördel på kommunal återvinningscentral i Partille eller Göteborg. Föreningen har även ett grovsoprum vid Getekullsvägen där mindre saker kan lämnas. Trädgårdsavfall lämnas på anvisade platser. Vid in- eller utflyttning ansvarar föreningen ej för överblivna möbler eller emballage utan det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för bortforsling av detta.


Genom att följa anvisningarna för sophanteringen så slipper vi dåligt lukt, sparar pengar och värnar om miljön.


Vår gemensamma tvättstuga


Det är viktigt att vi följer regler och anvisningar som finns i respektive tvättstuga. Då håller våra tvättmaskiner och torkskåp längre och de kommer fungera bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss i tvättstugan efter vårt tvättpass. Man bokar inte heller mer än en tvättid åt gången så att alla närboende får en chans att komma åt tvättstugan inom en rimlig tidsperiod. Det är viktigt att vi lämnar tvättstugan i det skick som vi vill att det skall vara när vi själva skall tvätta.


Det finns en grovtvättstuga på Utåkravägen 3. Där har man möjlighet att tvätta mattor och extra smutsiga plagg av olika slag.


 

Vår säkerhet och vårt ansvar


Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse inom vårt område. Vi måste se till att lås och brevinkast håller en viss säkerhetsstandard. Extra viktigt är att var och en ser till alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta när man går ut eller lämnar ett utrymme.


Från och med 2018 har föreningen nu låsta ytterdörrar och har installerat porttelefoner vid varje entré. Ytterdörren kan nu öppnas från lägenheten eller med hjälp av låsbrickor som varje lägenhetsinnehavare har fått i samband med installationen av porttelefonerna.


Om det uppstår skador på vårt hus, våra gemensamma utrymmen eller utemiljö ska dessa genast anmälas till styrelsen eller fastighetsskötaren. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.


Vintertid om det är extrema väderförhållanden så hinner fastighetsservice ibland inte med att skotta och sanda vid varje ingång. Vi vädjar därför till alla att hjälpa till med detta. Sand och redskap finns i alla soprum.


Trivselreglerna är antagna av styrelsen.


De ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.