Avfallshantering

Alla hushållssopor skall källsorteras. I soprummen finns gratispåsar för komposterbart köksavfall. Använd dessa – inte plastpåsar.
Soprummen är kameraövervakade då sophanteringen kostar föreningen stora summor varje år. Ta väl hand om våra soprum och ställ inget på marken.

Vid våra parkeringsplatser slänger vi tidningar, glas, plåtburkar och wellpapp medan byggavfall, spisar samt kyl/frys skall transporteras till kommunens återvinningscentraler. Närmsta återvinningscentral är Sävenäs återvinningscentral som ligger på Von Utfallsgatan 32.

Under året så beställer föreningen containrar till området. När så sker så kommer datumen att sättas upp på våra anslagstavlor.