Trivselregler

Här finner du information om området, lekplatser, husdjur, fåglar, fordon, paraboler, kubiken, kvadranten, cykelrum och förråd, soprum och container, hemsida och anslagstavla, styrelsen, skadegörelse, entréer och trapphus, lägenheten, antal boende, renoveringar, andrahandsuthyrning, badrum, borra/spika/klampa/tvätta samt försäkringar

INLEDNING

Vad är en bostadsrättsförening och varför har vi trivselregler?
Vi som bor i HSB BRF Gärdåsdalen är stolta över vår förening och området som den är belägen i. Föreningen har tusentals som bor här med många olika åldrar, bakgrunder, nationaliteter och erfarenheter. Med så många människor som bor här så är det nödvändigt med vissa gemensamma regler. Det är dessa som du nu håller i din hand.

Det är din skyldighet att känna till dessa samt föreningens stadgar samt HSBs övriga instruktioner. Att inte följa dessa regler kan medföra extra kostnader för föreningen, kan leda till att dina grannar störs eller till att din lägenhet vansköts. Kostnaderna kommer att faktureras dig medan övriga regelöverträdelser kan leda till att du inte kan bo kvar i din lägenhet.

 

OMRÅDET

Lekplatser
Föreningen har ett antal lekplatser samt en fotbollsplan på området. Där kan föreningens barn leka på vardagar och helger. På andra ställen vill vi inte att leksaker används.

Husdjur
Är trevliga men får inte vara på området utan uppsikt eller utan koppel. Vi vill heller inte att djuren använder våra sandlådor som toaletter och att det djuren lämnar efter sig ska plockas upp av ägaren. 

Fåglar
Det är synd om våra vilda fåglar på vintern men om du ställer ut fågelbord så se till att hålla rent runt bordet så det inte spiller. Mat som ligger och skräpar drar till sig andra djur som vi gärna slipper på området.

Fordon
Av omsorg över bland annat föreningens barn så är det inte tillåtet att köra inne på området eller att parkera. Undantag görs för in- och utflyttning, entreprenörer och av medicinska skäl. Alla parkerade fordon kommer att felanmälas.

Föreningen har parkeringsplatser vid Sandeklevskolan, vårt parkeringsdäck – där det även finns två laddstolpar - samt parkeringsmöjligheter vid våra radgarage.

Paraboler
Det är inte tillåtet med uppsättning av paraboler längs våra fastigheter.

Kubiken
Vår föreningslokal används vid de flesta av våra medlemsaktiviteter och du kan hyra den om du ska ha en fest. Tänk bara på att antalet personer som får vistas i lokalen  är begränsat till 40 personer åt gången.

Kvadranten
Här finns vår gemensamma tvättstuga, vårt solarium, vårt gym och vår bastu. Nyttjar du någon av dessa så se till att det är rent efter dig.

Cykelrum och förråd
Du har tillgång till cykelrum i anslutning till din entré. Om du behöver förråd utöver den som hör till din lägenhet så går det att hyra extra förråd av föreningen.

Soprum och container
Soporna skall källsorteras. I soprummen finns gratispåsar för komposterbart köksavfall. Använd dessa – inte plastpåsar.

Soprummen är kameraövervakade – då sophanteringen kostar föreningen stora summor varje år.

Vid våra parkeringsplatser slänger vi tidningar, glas, plåtburkar och wellpapp medan byggavfall, spisar samt kyl/frys skall transporteras till kommunens återvinningscentraler.

Under året så beställer föreningen containrar till området. När så sker så kommer datumen att sättas upp på våra anslagstavlor.

Hemsidan och anslagstavlor
Föreningens hemsida är under konstruktion – under tiden hänvisar vi till föreningens anslagstavlor för nyheter. Dessa finns vid varje entré samt på de cykelhus som vetter ut mot Kvadrantgatan. Lappar som inte har fått tillstånd kommer att tas ned.

Fastighetsfrågor/felanmälan/fakturor
Vid entrén finns en lapp med kontaktuppgifter rörande frågor som föreningen köper in externt för att få utförda. Bekanta dig med lappen så du inte behöver vänta i onödan på att få svar på dina frågor eller synpunkter.

Skadegörelse
Vi bor i ett trevligt och städat område. Men ibland störs friden och skador uppstår.

Vi sparar pengar om vi gemensamt hjälps åt att hålla rent och snyggt på området. Gå därför inte genom buskar och blommor eller gena över gräsmattor utan använd våra gångbanor. Våra träd är vackra och håller längre om vi inte klättrar i dem.

Entréer och trapphus
Det är ej tillåtet att ställa upp entrédörren då låset därmed slits ut i förtid. Enda undantaget är om du flyttar in eller ut. Du får inte ställa några saker i entrén eller i trapphuset. Föreningen har barnvagnsrum samt cykelrum. Använd dessa. Styrelsen kommer att regelbundet att rensa i entréer och trappuppgångar.

Styrelsen
Till styrelsen kan du vända dig med frågor om vad du behöver tänka på när du renoverar, om du blir störd av dina grannar eller om du har andra frågor som rör föreningen.

Föreningens epost är info@gardsasdalen.se

 

LÄGENHETEN

Antal boende
Ventilations- och avloppssystemet sätter begränsningar på antalet boende. Därför har föreningen begränsningar på hur många som kan bo i varje lägenhet.

I en etta kan det bo två personer
I en två kan det bo tre personer
I en trea/fyra kan det bo fyra personer
I en stor fyra kan det bo fem personer
I en femma kan det bo sex personer 

Renoveringar
Ibland vill man förnya och förändra sin lägenhet.  När det gäller väsentliga förändringar måste du få styrelsens godkännande. Ta därför kontakt med styrelsen innan. Vi vill också säkerställa att du använder certifierade hantverkare. Bra att känna till är att det är föreningen som byter golvbrunn och kranar.

Ta alltid kontakt med fackman vid installation av el, maskiner som kräver vatten och vid renovering av badrum. Fråga gärna styrelsen en gång för mycket än en gång för lite.

Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du först ha styrelsens tillstånd. Föreningen tar även ut en avgift på tio procent av ett prisbasbelopp om vi beviljar andrahandsuthyrningen.

Badrum
Golvbrunnen i dessa utrymmen måste rensas regelbundet av medlemmen. Görs inte detta kan följden bli fuktskador som drabbar grannen nedanför. Spola inte golv och kakelväggar med duschslangen. Våra golv är inte byggda för detta.

Borra/spika/klampa/tvätta
När man klampar runt i lägenheten så går ljudet ned till grannen nedanför. Borrning och spikning påverkar grannar långt bort och användandet av tvättmaskinen likaså. Vi som bor i föreningen jobbar på olika tider och har olika vanor. Efter 22:00 ska man visa extra hänsyn och respektera nattron fram till 07:00.

Visa alltid hänsyn till dina grannar när du genomför renoveringsåtgärder.

Vi förväntar oss att ljudliga aktiviteter utförs följande tider:

Vardagar: 08.00-20.00
Lördagar: 11.00-18.00
Söndagar/helgdagar: 11.00-16.00.

Vattenförbrukning  
Vi kan hjälpas åt att minska förbrukningen av både kall- och varmvatten. Droppande kranar eller toaletter förbrukar mycket vatten.  Spar på vattnet istället så hjälper det till att hålla månadsavgifterna nere.

Försäkringar
Medlemmen är själv ansvarig för vattenskada som orsakas i lägenheten. Kontakta ditt försäkringsbolag för en tilläggsförsäkring för bostadsrätt om du saknar en sådan innan du flyttar in. Vid vattenskada skall du även kontakta styrelsen

Styrelsen
Till styrelsen kan du vända dig med frågor om vad du behöver tänka på när du renoverar, om du blir störd av dina grannar eller om du har andra frågor som rör föreningen.

Föreningens epost är info@gardsasdalen.se