På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kontakt

Felanmälan

All "vanlig" felanmäl gör du via knappen Felanmälan längst till höger!

Felanmäl via HSBs kundtjänst
HSB Göteborgs fastighetsskötare har sin bas på Kabelgatan 20. De tar hand om all felanmälan, som du gör till HSBs felanmälan på något av följande sätt:

 • Via knappen Felanmälan längst till höger, dygnet runt.
 • Telefon 010-442 24 24: mån 8–18, tis–tor 8–17, fre 8–15.

Innan du felanmäler, kolla i stadgarna och broschyren Underhåll och reparation av din bostad om underhållet är ditt eller föreningens. Är det ditt, debiteras du av HSB. Vi har inga huvudnycklar till lägenheterna.

Inbrott

Vid pågående inbrott, kontakta Polisen. Har de inte tid att komma, kontakta Avarn Security på 010-210 90 00. Alla inbrott anmäler du både till HSBs felamnälan och till Polisen. Ett lägenhetsinbrott tar du hand om själv. Uppbrutna beslag och gångjärn till förråd reparerar fastighetsskötaren kostnadsfritt.

Akuta fel/Jour dygnet runt
Ring Securitas Larmcentral, telefon 010-470 55 98. Det gäller endast vardagar klockan 16−07, helger och röda dagar dygnet runt och inte alls för hissar och bredband/TV. Vi har utökat jouren till att även gälla ärenden under ditt ansvar som bostadsrättshavare. Observera att kostnaden då debiteras dig. Hur ansvaret fördelas ser du i stadgarna och under rubriken Underhållsansvar. Vi har HSBs nya normalstadgar. Är det ej akut debeteras du som medlem. Larmcentralen har uppgifter om vilken entreprenör som skall tillkallas.

Priser, upp till en timma och exklusive material:
Fastighetsjour Avarn Security, 1 300 kr.
Gäller även låsöppning av gästlägenhet och samlingslokal.
Tekniska fel står föreningen för.

Elbilsladdare
Föreningen har elbilsplatser med smarta elbilsladdare från Vattenfall InCharge. Har du problem med din elbilsladdare, laddkort/tagg så hör du av dig i första hand till dem. Vid behov kontaktar de föreningen. InCharge kundservice hjälper dig gärna med frågor om elbilsladdningen. Vänd er i första hand till dem då deras kundservice är specialiserad inom området och finns tillgängliga om något inte fungerar. Ni når dem via telefon 020 – 52 62 00 (vardagar mellan 09.00-17.00) eller via mail på kundservice@goincharge.com. Felanmälan och support är öppet dygnet runt. På deras hemsida hittar ni dessutom vanliga frågor och svar.  

Taggar och nycklar
Förlorad, ej fungerande eller extra elektronisk låsbricka (tagg) anmäler du till vår HSBs boendeservice. Vi spärrar den och gör en ny, som du får i din brevlåda. Förlorad bricka och extrabricka debiteras med 100 kr på nästa kvartalsavi. Samma kontaktväg gäller för CMS316-nycklar, alltså de till husets gemensamma innerdörrar.

Fel på hissarna
Under arbetstid felanmäler du till HSBs felamälan. Övrig tid ringer du till Kone Hiss, telefon 0771-50 00 00. Vid fel på belysning gör alltid felanmälan till HSB:s ordinarie felanmälan.

Fel på TV-mottagning eller bredband
Telenor, telefon 020-222 222.

Uteslut först fel i din egen utrustning. Kolla till exempel med grannen.

Problem med skadedjur
För sanering, ring Anticimex, telefon 0725-45 10 00. Kostnaderna täcks av vår fastighetsförsäkring, ange ”Länsförsäkringar Göteborg, 2057094”.

Störande granne
Försök först tala med grannen. Om det inte hjälper, kontakta HSB Nabo, via växeln 010-442 20 00.

Felparkering på vår mark
Har någon tagit din p-plats, ställt sig på en brandgata eller övrig tomtmark, ring Controlla, telefon 031-23 00 00.

Felanmäl utanför föreningen
Om du vill anmäla fel eller klaga på något utanför vårt område, kontakta Göteborgs Stad, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen, via växeln 031-365 00 00 eller hemsidan www.goteborg.se, där du söker på Felanmälan.

Exempel är belysning, gator, cykel- och gångbanor, snöröjning, parkeringar, gräs och buskar, lekplatser och klotter. Stan ger felanmälan till ansvarig entreprenör som avgör om felet ska åtgärdas direkt eller vid planerat underhåll.

Övriga kontaktvägar

Nedanstående kontaktvägar nås endast helgfria vardagar kl 08.00 till kl 16.00. Kontrollera först att inte svaret på din fråga finns här ovan eller under menyn FAQ.

För följande ärenden hänvisas till HSB Göteborgs Boendeservice.

 • P-platser, garage och kölista till dessa
 • Ansökan om andrahandsuthyrning
 • Uttag ur reparationsfond/inre fond
 • Namnändringar
 • Nyckelbeställningar
 • Taggar, bokningssystem och lösenord 

Boendeservice HSB
Direkt: 010-442 20 00
boendeservice.gbg@hsb.se

För följande ärenden, kontakta vår helhetsförvaltare

 • Renoveringsfrågor
 • Renoveringsansökan
 • Ombyggnadsbesiktning
 • Frågor gällande fastigheter och uteområdet (ej ren felanmälan)
 • Pågående skadeärenden
 • Störningar
 • Tips om otillåtna andrahandsuthyrningar, Airbnb etc
 • Övriga pågående förvaltningsärenden

Ted Silverhagen
Förvaltare
Direkt: 010-442 22 08
ted.silverhagen@hsb.se

Kontakt med styrelsen

Styrelsen svarar inte på frågor som rör punkterna ovan. 
Till mejladressen nedan är du välkommen med frågor gällande:

 • Trivselfrågor 
 • Odlingslotter
 • Adopterade rabatter
 • Original innerdörrar.
  Observera att föreningen inte har ett lager av gamla dörrar, utan några dörrar som medlemmar inte har velat ha. Dessa är - om man är intresserad - i stort behov av renovering. Vi har inga badrums- / klädkammardörrar. 
 • Förslag på förändring eller utveckling av föreningen

Styrelsen besvarar frågorna med jämna mellanrum, vanligen efter ett styrelsemöte som oftast infaller den första onsdagen i varje månad.

Styrelsen HSB Brf Gråberget
brfgraberget@hsbgraberget.se