Kontakt

Primär felanmälan

Felanmälan

Felanmäl via Primärs felanmälan
Primärs fastighetsskötare har sin bas på Kabelgatan 20. De tar hand om all felanmälan, som du gör till Primärs felanmälan på något av följande sätt:

 • Via deras formulär genom att klicka på HÄR!
 • Telefon 010-708 12 06 vardagar klockan 8–16.
 • Via e-mail till: felanmalan@primar.se 
 • Via QR-koden som finns här till höger.

Vid Akuta fel/Jour utanför kontorstid se kontaktuppgifter här nedan.

Innan du felanmäler, kolla i stadgarna och broschyren Underhåll och reparation av din bostad om underhållet är ditt eller föreningens. Är det ditt, debiteras du av Primär. Vi har inga huvudnycklar till lägenheterna.

Inbrott

Vid pågående inbrott, kontakta Polisen. Har de inte tid att komma, kontakta Avarn Security på 010-210 90 00. Alla inbrott anmäler du både till Primärs felanmälan och till Polisen. Ett lägenhetsinbrott tar du hand om själv. Uppbrutna beslag och gångjärn till förråd reparerar fastighetsskötaren kostnadsfritt.

Akuta fel/Jour dygnet runt
Ring Avarn Securitys larmcentral på 010-210 90 00. Det gäller endast vardagar klockan 16−08, helger och röda dagar dygnet runt och inte alls för hissar och bredband/TV. Vi har utökat jouren till att även gälla ärenden under ditt ansvar som bostadsrättshavare. Observera att kostnaden då debiteras dig. Hur ansvaret fördelas ser du i stadgarna och under rubriken Underhållsansvar. Vi har HSBs nya normalstadgar. Är det ej akut debiteras du som medlem. Larmcentralen har uppgifter om vilken entreprenör som skall tillkallas.

Priser, upp till en timma och exklusive material:
Fastighetsjour Avarn Security, cirka 1 300 kr.
Gäller även låsöppning av gästlägenhet och samlingslokal.
Tekniska fel står föreningen för.

Elbilsladdare

Föreningen har elbilsplatser med smarta elbilsladdare från CTEK. Har du problem med din elbilsladdare skapa en felanmälan via Primärs kundtjänst, läs här ovan. Beställ din laddtag från HSBs Boendeservice, kontaktuppgifter finns här nedan. Vid första tillträde hämtas laddtagg ut på HSB Göteborgs huvudkontor, tidigast på tillträdesdagen. Taggarna debiteras med 150 kr styck på nästa kvartalsavi. Vill du beställa fler taggar senare så de leveras de till er brevlåda. Debitering av förbrukningen sker via den vanliga månadsavin och är kopplad till ditt uttag. Mätningen sker via Ecoguard och inloggningsuppgifter till portalen fås vid tillträde. Har du tappat bort dessa kontakta HSBs Boendeservice.

 

Taggar och nycklar
Förlorad, ej fungerande eller extra elektronisk låsbricka (tagg) anmäler du till HSBs boendeservice. Vi spärrar den och gör en ny, som du får hem i din brevlåda. Förlorad bricka och extrabricka debiteras med 150 kr på nästa kvartalsavi. Samma kontaktväg gäller för CMS316-nycklar, alltså de till husets gemensamma innerdörrar.

Fel på hissarna
Under arbetstid felanmäler du till Primärs felamälan. Övrig tid ringer du till Kone Hiss, telefon 0771-50 00 00. Vid fel på belysning gör alltid felanmälan till Primärs ordinarie felanmälan.

Fel på TV-mottagning eller bredband
Telenor, telefon 020-222 222.

Uteslut först fel i din egen utrustning. Kolla till exempel med grannen.

Problem med skadedjur
För sanering, ring Länsförsäkringar, telefon 0101-729 729 eller online via formulär genom att klicka här. Kostnaderna täcks av vår fastighetsförsäkring, ange ”Länsförsäkringar Göteborg, 2057094”.

Störande granne
Försök först tala med grannen. Om det inte hjälper, kontakta Patrik Nordlund på HSB Göteborgs Boendesociala grupp via e-mail Patrik.Nordlund@hsb.se eller telefon 010-442 20 64.

Felparkering på vår mark
Har någon tagit din p-plats, ställt sig på en brandgata eller övrig tomtmark, ring Bevakningstjänst/Avarn security, på telefon 021-31 45 60.

Felanmäl utanför föreningen
Om du vill anmäla fel eller klaga på något utanför vårt område, kontakta Göteborgs Stad, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen, via växeln 031-365 00 00 eller hemsidan www.goteborg.se, där du söker på Felanmälan.

Exempel är belysning, gator, cykel- och gångbanor, snöröjning, parkeringar, gräs och buskar, lekplatser och klotter. Stan ger felanmälan till ansvarig entreprenör som avgör om felet ska åtgärdas direkt eller vid planerat underhåll.

Övriga kontaktvägar

Nedanstående kontaktvägar nås endast helgfria vardagar kl 08.00 till kl 16.00. Kontrollera först att inte svaret på din fråga finns här ovan eller under menyn FAQ.

För följande ärenden hänvisas till HSB Göteborgs Boendeservice.

 • P-platser, garage och kölista till dessa
 • Ansökan om andrahandsuthyrning
 • Uttag ur reparationsfond/inre fond
 • Namnändringar
 • Nyckelbeställningar
 • Taggar, bokningssystem och lösenord 
 • Lägenhetsutdrag, avier och autogiro mm
 • Administration vid överlåtelser/gåvor (godkännandet hanterar styrelsen)

Boendeservice HSB
Direkt: 010-442 20 00
boendeservice.gbg@hsb.se

För följande ärenden, kontakta vår helhetsförvaltare

 • Renoveringsfrågor
 • Renoveringsansökan
 • Ombyggnadsbesiktning
 • Frågor gällande fastigheter, fastighetsskötsel och uteområdet (ej ren felanmälan)
 • Pågående skadeärenden
 • Pågående/Avslutade reparations och underhållsåtgärder
 • Tips om otillåtna andrahandsuthyrningar, Airbnb etc
 • Övriga pågående förvaltningsärenden

Ted Silverhagen
Förvaltare
Direkt: 010-442 22 08
ted.silverhagen@hsb.se

Kontakt med styrelsen

Styrelsen svarar INTE på frågor som rör punkterna ovan. 
Till mejladressen nedan är du välkommen med frågor gällande:

 • Trivselfrågor 
 • Odlingslotter
 • Adopterade rabatter
 • Förslag på förändring eller utveckling av föreningen

Styrelsen besvarar frågorna med jämna mellanrum, vanligen efter ett styrelsemöte som oftast infaller den första onsdagen i varje månad.

Styrelsen HSB Brf Gråberget
brfgraberget@hsbgraberget.se