Vävstuga

Vävstuga

Det finns en vävstuga på Beryllgatan 66 som drivs i ABF:s regi.

Kontaktperson finns i lägenhetens medlemspärm.