På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Sopor och källsortering

Vi har goda möjligheter att sortera vårt avfall i Brf Linjalen. Genom att följa anvisningarna för sophantering så slipper vi dålig lukt, arbetet blir lättare och säkrare för dem som tar hand om våra sopor, vi bidrar till en hållbar värld och våra gemensamma sophanteringskostnader minskas. Avfall som slängs på fel ställe innebär ökade sophanteringskostnader för föreningen och därmed för oss alla.

Aktivt sopnedkast, försett med en spak för Komposterbart avfall och för Restavfall, finns i vissa trapphus. I andra trapphus har föreningen stängt sopnedkastet och boende får bära ut sopor till soprum eller molucker.

Informationen nedan kommer från Brf Linjalens ordningsregler.

Matavfall och övrigt hushållsavfall
I tvättstugorna finns Göteborgs Stads matavfall-påsar att hämta (felanmäl till HSB om kompostpåsar saknas i din tvättstuga). Om vi ser till att sortera matavfall i påsarna – och slänga dem på rätt ställe i soprum/mollucker – blir föreningens avgift för sophämtning lägre. Förklaringen är att hämtning av övrigt hushållsavfall betalas per vikt och detta blir mycket tyngre om matavfall (och återvinningsbart avfall) slängs däri. Felsorterat hushållsavfall i matavfall-påsarna leder också till extra kostnader för föreningen, så det är viktigt att inte slänga fel saker i dem. Läs på påsarna om du är osäker! Där står både vad du kan och vad du inte får lägga i dem.  

Förpackningar, tidningar, småbatterier och textilier
Tre stycken återvinningsstationer finns i området. Där kan hushåll slänga förpackningar, tidningar och småbatterier samt kläder/textilier. Förpackningar ska vara tömda och inget får ställas bredvid källsorteringsbehållarna. Göteborgs Stad ansvarar för återvinningsstationerna. Vid varje station finns information om vad som får slängas och kontaktuppgifter för anmälan av nedskräpning eller fulla kärl.

Grovsopor
Vi har inte något grovsoprum i föreningen. Varannan månad ställs istället två containrar för grovsopor upp vid Röda stugan. I containrarna kan små mängder grovsopor lämnas, dock ej elavfall, glödlampor/lysrör och farligt avfall såsom målarfärg. Se separat nyhet för årets containerdatum.
Vid renovering av lägenhet, exempelvis rivning av kök, skall varje boende transportera sitt avfall till återvinningscentral.

Elavfall
Elektriska apparater, sladdar och lysrör kan slängas i föreningens två el-soprum, antingen till vänster om porten Övre Hallegatan 48 eller till höger om porten Västra Stillestorpsgatan 7. Observera dock att kylskåp, frys, spis, disk- och tvättmaskin inte får lämnas här.

Skrymmande växtavfall
Julgranar, grenar och krukväxter med mindre mängd blomjord (givetvis utan kruka eller annan inpackning) kan slängas på för trädgårdsavfall avsedd plats i yttre hörnet av föreningens parkeringsplats närmast Rambergsskolan.

Övrigt avfall
www.goteborg.se finns en användbar sorteringsguide, information om var återvinningscentraler och miljöstationer finns, samt Farligt avfall-bilens turlista.