På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Sopor och källsortering

Vi har goda möjligheter att sortera vårt avfall i Brf Linjalen. Genom att följa anvisningarna för sophantering så slipper vi dålig lukt, arbetet blir lättare och säkrare för dem som tar hand om våra sopor, vi bidrar till en hållbar värld och våra gemensamma sophanteringskostnader minskas. Avfall som slängs på fel ställe innebär ökade sophanteringskostnader för föreningen och därmed för oss alla.

Aktivt sopnedkast, försett med en spak för Komposterbart avfall och för Restavfall, finns i vissa trapphus. I andra trapphus har föreningen stängt sopnedkastet och boende får bära ut sopor till soprum eller molucker.

Informationen nedan kommer från Brf Linjalens ordningsregler.

Matavfall och övrigt hushållsavfall
I tvättstugorna finns Göteborgs Stads matavfall-påsar att hämta (felanmäl till HSB om kompostpåsar saknas i din tvättstuga). Om vi ser till att sortera matavfall i påsarna – och slänga dem på rätt ställe i soprum/mollucker – blir föreningens avgift för sophämtning lägre. Förklaringen är att hämtning av övrigt hushållsavfall betalas per vikt och detta blir mycket tyngre om matavfall (och återvinningsbart avfall) slängs däri. Felsorterat hushållsavfall i matavfall-påsarna leder också till extra kostnader för föreningen, så det är viktigt att inte slänga fel saker i dem. Läs på påsarna om du är osäker! Där står både vad du kan och vad du inte får lägga i dem.  

Förpackningar, tidningar, småbatterier och textilier
Tre stycken återvinningsstationer finns i området. Där kan hushåll slänga förpackningar, tidningar och småbatterier samt kläder/textilier. Förpackningar ska vara tömda och inget får ställas bredvid källsorteringsbehållarna. Göteborgs Stad ansvarar för återvinningsstationerna. Vid varje station finns information om vad som får slängas och kontaktuppgifter för anmälan av nedskräpning eller fulla kärl.

Grovsopor
Vi har inte något grovsoprum i föreningen. Varannan månad ställs istället två containrar för grovsopor upp vid Röda stugan. I containrarna kan små mängder grovsopor lämnas, dock ej elavfall, glödlampor/lysrör och farligt avfall såsom målarfärg. Se separat nyhet för årets containerdatum.
Vid renovering av lägenhet, exempelvis rivning av kök, skall varje boende transportera sitt avfall till återvinningscentral.

Elavfall
Elektriska apparater, sladdar och lysrör kan slängas i föreningens två el-soprum, antingen till vänster om porten Övre Hallegatan 48 eller till höger om porten Västra Stillestorpsgatan 7. Observera dock att kylskåp, frys, spis, disk- och tvättmaskin inte får lämnas här.

Skrymmande växtavfall
Julgranar, grenar och krukväxter med mindre mängd blomjord (givetvis utan kruka eller annan inpackning) kan slängas på för trädgårdsavfall avsedd plats i yttre hörnet av föreningens parkeringsplats närmast Rambergsskolan.

Övrigt avfall
www.goteborg.se finns en användbar sorteringsguide, information om var återvinningscentraler och miljöstationer finns, samt Farligt avfall-bilens turlista.