Föreningens lokaler

Under denna sektion finns information om övernattningsrummet och föreningslokalen. Nedan finns information vilka datum som är bokade. Bokning sker genom kontakt med styrelsen via e-post eller telefon.

Nycklar hämtas och lämnas på expeditionstid närmaste dag före och efter uthyrningen.

Föreningslokalen och övernattningsrummet är för närvarande inte bokningsbara på grund av covid-19. Detta gäller tillsvidare.

BOKADE TIDER

Föreningslokalen


Övernattningsrummet