Föreningens lokaler

Under denna sektion finns information om övernattningsrummet och föreningslokalen.

Nedan finns information vilka datum som är bokade.  Bokning sker genom kontakt med styrelsen, via e-post eller telefon. 

Nycklar hämtas på expeditionen närmaste expeditionsdag före uthyrningen och återlämnas på närmaste expeditionsdag efter uthyrningen. 

BOKADE TIDER

Föreningslokalen


Övernattningsrummet