Välkommen till Brf Mellangården

Brf Mellangården ligger i Furulund i Partille kommun. Föreningen har funnits sedan 1983 och består av två-våningshus med totalt 111 stycken lägenheter i ett naturskönt område.

Föreningens namn och organisationsnummer
HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille, organisationsnummer 716408-5636

Föreningens fastighet
Partille Skulltorp 1:767

Större underhållsåtgärder
Föreningen har en underhållsplan som följs och uppdateras som uppdateras årligen. De senaste åren har föreningen utfört följande större underhållsåtgärder samt investeringar i fastigheten:

2012              Byte av takfläktar samt spiskåpor
                      och frånluftsventiler i samtliga lägenheter.

2013              Taksäkring samt montering av snörasskydd.


2013–14       
Modernisering av värmesystem.

2014              Byggande av ny miljöstation för lampåtervinning.

2015              Taknocksarbete.
                      Byte av garageportar till automatiska portar, byte av belysning samt ny
                      el i garage.                  

2016–17        Fönsterbyte av samtliga fönster förutom fönster i badrum samt fönsterdörr.

2018              Målning av garagen samt montering av påkörningsskydd på fasad och stuprör.

                      OVK-besiktning.

2019              Underhåll av lekplatser
                      Underhåll av vita originalstaket vid ytterdörr markplan
                      Spolning av samtliga avlopp (garantispolning)

2020              Betongarbeten/reparation av trappor och husgrund
                      Utbyte av alla förrådsdörrar mot gångbanor
                      Vissa fasadarbeten
                      Energideklaration 

Planerade åtgärder

2021               Gröna bostadshus: fasader kommer målas och renoveras. Ytterdörrar bytts.

2022               Röda bostadshus: fasader kommer målas och renoveras. Ytterdörrar bytts.


Lägenheterna
Storleken på lägenheterna varierar mellan 2-5 rum och kök och fördelar sig enligt följande:

  • 22 st två rum och kök
  • 38 st tre rum och kök
  • 44 st fyra rum och kök
  • 7 st fem rum och kök

De flesta innehavare av lägenheter i markplan har haft möjlighet att teckna dispositionsavtal för fram- och baksidan av husen och har därför uteplats. Innehavare med lägenheter på övervåning har haft möjlighet att teckna dispositionsavtal för att inreda vind, vilket en del har utnyttjat.

Garage
Samtliga lägenheter har ett garage som tillhör lägenheten och som ingår i månadsavgiften. Garagen målades senast om 2018. Under 2015 har automatiska portar installerats på samtliga garage. I samband med portbytet bytes också alla gamla el-installationer ut och varje garage fick också separat jordfelsbrytare.

Parkeringsplatser
På föreningens fastighet finns 46 stycken parkeringsplatser som kan nyttjas av boende eller besökare. Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda.

Lekplatser
Föreningen har fem stycken lekplatser, varav en med enbart gungor. Under 2019 genomfördes planerat underhåll av lekpatserna, vilket resulterade i några förändringar. Alla lekplatser beiktigas och godkänns varje år.

Föreningens lokal
Det finns en lokal i föreningen. I lokalen finns en föreningslokal, expedition, övernattningsrum, kök och toalett. Se vidare under "Lokaler".