På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Checklista: Att tänka på vid upphandling

20 augusti 2019 Styrelsen i en bostadsrättsförening har mycket att tänka på vid en renovering eller ombyggnad. Det kan därför vara klokt att ta hjälp av en specialist som har gedigen erfarenhet av att handla upp byggprocessen. Johan Wiberg, ombyggnadsprojektledare på HSB Göteborg guidar dig genom åtta viktiga steg för att hamna rätt med förarbetet.
Fasadrenovering

Allting börjar med att ett renoveringsbehov identifieras. Oftast sker det vid den okulära genomgång som er underhållsplanerare utför enligt underhållsplansavtalet ni har med HSB Göteborg.

Men var ska man börja? Och hur ser man till att upphandlingen blir lyckad? Grunden till en lyckad renovering läggs i förarbetet med förfrågningsunderlaget och upphandlingen.

 

1. Projektering – grunden för vad som ska göras

En smart projektering börjar med en behovsanalys:

 • Vad behöver göras?
 • Finns det synergieffekter att ta hänsyn till i underhålls- eller visionsplanen?
 • Är några åtgärder stora eller komplicerade?

 

2. Ta fram ett utförligt förfrågningsunderlag

Utifrån behovsanalysen skrivs förfrågningsunderlaget, grundbulten som förklarar arbetet entreprenörerna ska lämna sitt anbud på. Ett ordentligt förfrågningsunderlag är viktigt för att kvalitetssäkra att entreprenörerna räknar på samma sak.

Det är några saker som är extra viktiga att du har med i ert förfrågningsunderlag:

 • Administrativa föreskrifter behandlar de juridiska delarna som ligger till grund för avtalet. Till exempel vem som är arbetsmiljöansvarig, vilka garantier och försäkringar ni kräver
 • Teknisk beskrivning, även kallad rambeskrivning, beskriver bland annat vad ni som beställare vill få utfört och förutsättningarna på plats
 • Relevanta digitala ritningar

 

3. Kontakta myndigheter

Är det någon del av projektet som kräver kontakt med myndigheter? Till exempel bygglov.

 

4. Upprätta ett anbudsformulär

Nästa steg är att sätta ihop detaljerna i själva formuläret som entreprenörerna ska svara på. I anbudsformuläret förklarar anbudsgivaren bland annat:

 • vad totalsumman är
 • vilka säkerheter och försäkringar de erbjuder
 • vilka kvalitet och miljöledningssystem företaget har
 • vilka tider som gäller
 • vilka eventuella avvikelser de vill lyfta.

 

5. Kontakt med entreprenörer

Nu när förfrågningsunderlaget är fastställt skickas det ut till entreprenörer.

När entreprenörerna har satt sig in i förfrågningsunderlaget uppstår ofta frågor om förfrågningsunderlaget. De allra flesta entreprenörer vill också göra platsbesök för att kunna lämna ett så genomarbetat anbud som möjligt.

 

6. Utvärdera inkomna anbud

När anbuden ska utvärderas och jämföras är det viktigt att jämka (nollställa) dem. Jämkningen gör att ni i styrelsen på ett enkelt sätt kan jämföra entreprenörernas olika priser, reservationer eller avvikelser.

 

7. Anbudsmöte med vald entreprenör

Nu är det dags att träffa entreprenören för en anbudsgenomgång. När alla parter är överens om resultatet föreningen vill ha och vad som ska ingå i entreprenaden bestämmer styrelsen om ni vill gå vidare med entreprenören eller prata med fler anbudslämnare.

 

8. Skriv kontrakt med entreprenören

Skriv alltid ett kontrakt med entreprenören. Beställningsskrivelsen (kontraktet) är en avsiktsförklaring att ni som beställare vill att entreprenören utför arbetet enligt förfrågningsunderlaget i form av totalentreprenör.

 

Vi kan hjälpa er med upphandlingen

Det är en hel del att tänka på under förarbetet, men görs det rätt får ni mycket tillbaka. Om du och din styrelse behöver hjälp kan du höra av dig till oss. Våra ombyggnadsprojektledare stöttar er hela vägen från idé till slutbesiktning.

 

Vill du veta mer om våra ombyggnadstjänster?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss