Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Vi är intresserade av:

Har du andra frågor?

Har du en fråga som inte rör förvaltningstjänster, till exempel om medlemskap, parkering och avier? Kontakta vår Boendeservice.

Om något är trasigt i din lägenhet, vänligen gör en felanmälan