På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

HSB i spetsen för det hållbara boendet

För HSB är hållbarhet ett viktigt begrepp. Historiskt har vi visserligen inte använt ordet hållbarhet, men det är just det som det handlat om och fortsätter att handla om. Under 2016 har vi diskuterat hur vi inom HSB kan bidra för att förverkliga FNs nya hållbarhetsmål. Och på stämman 2017 blev detta en del av HSBs mål i vårt styrdokument HSBs kompass. Vi har gjort mycket historiskt och nu tar vi ytterligare steg.

För HSB har hållbarhet alltid varit ett viktigt begrepp. Vi skapade modellen med bostadsrätt för att ge våra medlemmar inflytande och ansvar över sitt eget boende – något vi idag kallar ekonomisk hållbarhet. Vi tänkte redan tidigt på att använda sunda och beprövade material, och hålla nere energiförbrukningen – det vi idag kallar miljöansvar eller ekologisk hållbarhet.

Under de snart 100 år som HSB funnits, har vi försökt tillhandahålla goda bostäder som alla kan efterfråga, eftersträvat blandade upplåtelseformer och har varit pådrivande för en social bostadspolitik – något vi idag kallar social hållbarhet.

Under det gångna året har HSB varit mycket pådrivande för att skapa goda förutsättningar för solel. Det är glädjande att vi lyckats övertyga regeringen om att förenkla hanteringen och i praktiken ta bort skatten på solel. Nu kan våra bostadsrättsföreningar lugnt och tryggt investera i förnyelsebar energi, i solel.

HSB medverkar också i regeringens arbete för att utveckla smarta städer. För mig är smarta städer lika med hållbara städer. Med tanke på att fastigheter och bostäder står för cirka 40 procent av vår energianvändning så blir vårt arbete mycket viktigt. Här har framför allt kommunerna en enorm utmaning. I vår svenska modell är det i hög grad kommunerna som måste ta på sig ledartröjan när det handlar om samhällsutveckling, stadsplanering och byggande.

Nyproduktionen är förstås viktig när vi pratar hållbarhet, men av de bostäder vi kommer att ha om 10 år är redan 85-90 procent byggda. Att göra befintliga stadsdelar med befintliga bostäder till smarta bostäder är därför den mest avgörande utmaningen. Och det räcker inte med smarta elnät eller nya appar, i stor utsträckning handlar det istället om att vi boende, vi invånare, måste ändra vårt eget beteende.

Hur det kan ske utvecklar vi nu inom HSB Living Lab, ett unikt forskningsprojekt mellan HSB, Chalmers och ytterligare ett tiotal partners. Här prövar vi redan framtidens hållbara boende. Här bor 35 personer i ett levande lab, och kommer göra det under tio år. Vi studerar beteende bland annat genom sensorer som finns överallt i huset. Här kommer det bedrivas en mängd forskningsprojekt, vi testar innemiljö, emissioner, socialt samspel i huset och tvättstugan, med mera, med mera.

Hållbarhet är och har alltid varit viktigt för HSB. Det känns skönt att vi inte nöjer oss med det som vi redan gjort. Nu utvecklar och prövar vi nya metoder i HSB Living Lab och höjer ribban genom att sätta nya fokusområden och hållbarhetsmål i vårt styrdokument HSBs kompass. Vi behöver dig, som är medlem och kund med på den resan. Tillsammans kan vi skapa det hållbara boendet.

Anders Lago signatur

Anders Lago, förbundsordförande HSB