Kan Bio-blend prototypen fungera hos de boende?

23 mars 2017 Som ett av de första resultaten av forskning och testning i HSB Living Lab tar nu Bio-blendern nästa steg  i resan mot en hållbar framtid.

Bio-blendern är ett system som behandlar matavfall och kan installeras under en vanlig diskbänk. Syftet är att öka insamlingen av biologiskt avfall som kan användas till kompost eller biogasproduktion. Sensorer i systemet skickar information till ett webbsidan där användaren kan se hur mycket matavfall har sorterats och dessa miljöpåverkan. Projektet har två huvudmål, dels att undersöka möjliga fördelar av att har ett bio-gas anläggning integrerat i huset och dels att bättre förstår användarupplevelse av att har ett matkvarn i diskbänken för att sortera matavfallet. Projektet kommer att genomföra verkliga testning av prototypen, utvärdera olika användningscenarios för matavfallet och utveckla konceptförslag för gränssnittet.
Finansiär för projektet är Chalmers som tillsammans med samarbetspartners, studenter från RICE University i USA har utvecklat Bio-blend prototypen. Projektdeltagare är Shea Hagy, projektledare Chalmers och master students Alexander Björk och Xinyu Zheng.

Projektansvarig med kontaktuppgifter:
Isabel Ordoñez, PhD, Design for Sustainability, Department for Product and Production Development, Division Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
E-post: isabel.ordonez@chalmers.se 
Tele: +46 (31) 772 13 77 Mobile Phone: +46 (0)735- 721077
Web:  http://www.chalmers.se/ppd