Samarbeten – en nyckel till framtidens goda boende

HSB Living Lab är en forskningsarena där samverkan är nyckeln til framgång. Idag är vi 9 samarbetspartners och 3 huvudsamarbetspartners som tillsammans ska ta reda på hur framtidens boende kan se ut. Vill du veta mer om samarbetsformen, kontakta projektledare Emma Sarin, HSB Living Lab, emma.sarin@hsb.se

To learn more about how we interact in the project HSB Living Lab, contact Emma Sarin, project manager, HSB Living Lab, emma.sarin@hsb.se