Helautomatiserat växthus prisades

13 juni 2018 Nyligen var det stor prisutdelning i innovationshuset HSB Living Labs innovationstävling Shared Space Challenge. Till vinnare utsågs sex studenter från Rice University i Houston, Texas, USA.

De kammande hem förstaplatsen för deras helautomatiserade odlingsenhet som man hoppas kommer sammanföra grannar genom att odla och dela grödor tillsammans.

Innovationstävlingen HSB Shared Space Challenge som gick av stapeln tidigare i år handlade om att hitta nya innovationer för att öka nyttjandegraden av gemensamhetsutrymmen i lägenhetshus. Johanneberg Science Park har lett tävlingen i samarbete med Chalmers och HSB med en referensgrupp av partnerföretagen i HSB Living Lab. Tävlingen finansieras av Vinnova.

Vinnarna korades under festliga former på plats på HSB Living Lab den 7 juni.

Se en film från event, och med vinnarna, här.