Stort EU-besök på HSB Living Lab den 27 mars

27 mars 2018 Göteborg står i veckan värd för ett internationellt projektmöte för EU-satsningen IRIS Smart Cities. Ett av stoppen är innovations- och forskningsarenan HSB Living Lab, som är en del av EU-projektet.

Syftet med IRIS-projektet är att utveckla och sprida smarta lösningar som bidrar till att göra europeiska städer mer energieffektiva, hållbara och attraktiva. Mötet hålls på Chalmers campusområde i Johanneberg där deltagarna får möjlighet att besöka flera av projektets testarenor, varav en är HSB Living Lab.  I ett av de 50-tal projekt som är igång i HSB Living Lab ges de boende möjlighet att följa sin egen och sina grannar energiförbrukning, välja energislag och därmed minska sin egen energikostnad och klimatpåverkan.
-En av anledningarna till att Göteborg valts ut som en lighthouse-stad i IRIS Smart Cities är just att vi har starka innovationsmiljöer där forskning och tester av nya idéer och projekt har pågått under lång tid, säger Gunilla Åkerström, ansvarig för Göteborgs Stads innovationsprogram.

Kartläggning pågår
Projektet IRIS Smart Cities startade i oktober 2017 och just nu pågår arbetet med att kartlägga goda exempel från de tre lighthouse-städerna Göteborg, Nice (Frankrike) och Utrecht (Nederländerna). Smarta lösningar inom till exempel energieffektivisering, öppna data och infrastruktur ska sedan utvecklas och implementeras i fyra följestäder: Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Foscani (Rumänien). I varje stad deltar flera företag och organisationer och representanter för samtliga 43 parter kommer till mötet i Göteborg den 27 - 29 mars för att dela med sig av sina erfarenheter samt att slipa på färdplanen framåt.

OM IRIS Smart Cities
Göteborg – Lighthouse City. I Göteborg samarbetar nio parter i IRIS Smart Cities – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen. Även RISE och IMCG ingår i projektet på ett mer övergripande internationellt plan. Johanneberg Science Park har den samordnande rollen i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad. Hela projektet har en budget på 170 miljoner svenska kronor under fem år.