• ABDS:s fastighetskontor ger medlemmar i föreningarna närservice över servicedisk, reception, mail eller telefon. ABDS:s styrelse ansvarar för den dagliga verksamheten . Föreningarna i ABDS samverkar i övrigt i stort och smått, för att gagna medlemmarna genom gemensamma projekt och upphandlingar.

  Välkommen till ABDS förvaltning

  ABDS förvaltning sköter förvaltningen av fastigheter och grönytor för bostadsrättsföreningarnar Artisten,
  Berguven, Duvhöken och Söderkulla.
  ABDS är beläget på Söderkullatorget mellan föreningarnas vackra grönytor.

 • ABDS:s fastighetskontor ger medlemmar i föreningarna närservice över servicedisk, reception, mail eller telefon. ABDS:s styrelse ansvarar för den dagliga verksamheten . Föreningarna i ABDS samverkar i övrigt i stort och smått, för att gagna medlemmarna genom gemensamma projekt och upphandlingar.

  Välkommen till ABDS förvaltning

  ABDS förvaltning sköter förvaltningen av fastigheter och grönytor för bostadsrättsföreningarnar Artisten,
  Berguven, Duvhöken och Söderkulla.
  ABDS är beläget på Söderkullatorget mellan föreningarnas vackra grönytor.

Felanmälan

Aktuell Driftinformation

Aktuell Driftinformation

Nyheter