Felanmälan

Mail besvaras i turordning efter prioriteringsordning för akuta skador som innebär risk för person eller fastighet.

Namn, boendeadress och lägenhetsnummer måste uppges för anmälan och återkoppling.

Vid akuta problem och ströningar efter kl. 16.00 samt helger, hänvisar vi till föreningarnas Fastighetsjour. Telefon: 040-689 24 80