Parkeringsplats och garageplats

Medlemmar i ABDS-föreningarna har möjlighet att hyra parkeringsplats och garageplats inom sin egen bostadsrättsförening.
Parkeringskön och tilldelningen sköts av Epark och det är HSB Malmö som aviserar hyran via hyresavin.

I samtliga ABDS-föreningar gäller principen, en plats per lägenhet, parkerings- eller garageplats.
Det är dock möjligt att hyra fler platser, en så kallad extraplats, om kö ej finns för berörd yta. När kö bildas på ytan kommer extraplatsen att sägas upp. Det är upp till bostadsrättsföreningen att bedömma om möjlighet till extraplats finns och det är alltid upp till hyrestagaren att säga upp en plats vid byte av plats. Inga platser säges upp per automatik utan hyrestagaren blir i så fall meddelad om detta via eparks sida. Inga platser sägs upp per automatik vid flytt eller överlåtelse av del av lägenhet utan det är upp till varje lägenhetsinnehavare att säga upp sin plats när den inte längre behövs. Platsen är registrerad på lägenheten och inte enskild person. Hyran för parkerings- och garageplats aviseras på hyresavin.

Det är upp till hyrestagaren att ha sin epostadress i systemet uppdaterad så att informationen går fram.  

3 månaders uppsägning gäller alltid, enligt kontraktet. 

Uppsägning görs genom att logga in på ditt konto på epark, trycka på "PARKERINGSTILLSTÅND" och sedan "AVSLUTA". Att bara ta bort registreringsnummer eller välja att inte förlänga tillståndet avslutar inte platsen utan platsen måste avslutas för att platsen ska utgå.
Om assistans behövs, kontaktas Epark på 010-101 31 10. 

Köanmälan görs via epark och varje medlem måste äga en personbil kopplad till medlemmens lägenhetsadress i bostadsrättsföreningen.        På varje parkeringsplats utomhus, samt i garagen som brf. Duvhöken och brf. Söderkulla innehar, kan man ha upp till tre bilar registrerade på sin plats. I garaget som brf. Berguven innehar kan man endast ha en bil registrerad.  

Vid bilbyte ändrar varje hyrestagare själv till aktuellt registreringsnummer på sitt konto i Epark. Det är inte tillåtet att stå på parkeringsplatsen med annat fordon än det som finns registrerat i Epark, detta kan leda till kontrollavgift från Svensk Säkerhet.

Garageplas får inte användas som lagringsförråd grundat på lagstiftning, ej heller för att parekera extra fordon på platsen.

Köanmälan och parkeringstillstånden hanteras av Epark. Vid frågor ang. ditt tillstånd/plats eller problem med tex. logga in eller byta registreringsnummer samt veta vart du står i kön,  vänligen kontakta Eparks kundservice. Telefon: 010-101 31 10 Epost: support@epark.se

Svensk säkerhet har avtal med föreningarna om rondering av platserna. Vid otillåten parkering kontaktas Svensk säkerhet som kan komma att sätta kontrollavgift. Svensk säkerhet nås på 010-207 85 85.