Parkeringsplats och garageplats

Medlemmar i ABDS-föreningarna har möjlighet att hyra parkeringsplats och garageplats inom sin egen bostadsrättsförening.

I samtliga ABDS-föreningar gäller principen, en plats per lägenhet, parkerings- eller garageplats.

Köanmälan görs via epark och varje medlem måste äga en personbil kopplad till medlemmens lägenhetsadress i bostadsrättsföreningen.        På varje parkeringsplats utomhus, samt i garagen som brf. Duvhöken och brf. Söderkulla innehar, kan man ha upp till tre bilar registrerade på sin plats. I garaget som brf. Berguven innehar kan man endast ha en bil registrerad.  Alla p-tillstånd är digitala och de tidigare klistermärken i rutan behövs således inte längre.

Vid bilbyte ändrar varje hyrande medlem själv till aktuellt registreringsnummer på sitt konto i Epark. Det är inte tillåtet att stå på parkeringsplatsen med annat fordon än det som finns registrerat i Epark, detta kan leda till kontrollavgift från Svensk Säkerhet.

Garageplas får inte användas som lagringsförråd grundat på lagstiftning, ej heller för att parekera extra fordon på platsen.

Köanmälan och parkeringstillstånden hanteras av Epark. Vid frågor ang. ditt tillstånd/plats eller problem med tex. logga in eller byta registreringsnummer samt veta vart du står i kön,  vänligen kontakta Eparks kundservice. Telefon: 010-101 31 10 Epost: support@epark.se

Svensk säkerhet har avtal med föreningarna om rondering av platserna. Vid otillåten parkering kontaktas Svensk säkerhet som kan komma att sätta kontrollavgift. Svensk säkerhet nås på 010-207 85 85.