Parkeringsplats och garageplats

Medlemmar i ABDS-föreningarna kan hyra parkeringsplats och garageplats inom sin egen bostadsrättsförening.

Brf Artisten har en överenskommelse med övriga tre ABDS-föreningar, där möjlighet finns att ta del av kösystemet för de tre garage som dessa föreningar förvaltar. Dessa finns på Duvhöksgatan, Berguvsgatan och Tornfalksgatan.

I samtliga ABDS-föreningar gäller principen, en plats per lägenhet, garage eller P-plats.

Köanmälan görs via epark och varje medlem måste äga fordon kopplat till medlemmens lägenhetsadress i bostadsrättsföreningen.                    Utöver detta medges att två andra fordon registreras på parkeringskontot. Undantag är i garaget på Berguvsgatan som i nuläget enbart kan lämna tillträde till ett fordon. Alla p-tillstånd är digitala och inga klistermärken i rutan behövs eller ska användas längre. 
Vid bilbyte ändrar varje hyrande medlem själv till aktuellt registreringsnummer på sitt konto i Epark. Det är inte tillåtet att stå på parkeringsplatsen med annat fordon än det som finns registrerat i Epark, detta kan leda till kontrollavgift från Svensk Säkerhet.

Garageplas får inte användas som lagringsförråd grundat på lagstiftning, ej heller för att parekera extra fordon på platsen.

Köanmälan och parkeringstillstånden hanteras av Epark. Vid frågor ang. ditt tillstånd/plats eller problem med tex. logga in eller byta registreringsnummer samt veta vart du står i kön,  vänligen kontakta Eparks kundservice. Telefon: 010-101 31 10 Epost: support@epark.se

Svensk säkerhet har avtal med föreningarna om rondering av platserna. Vid otillåten parkering kontaktas Svensk säkerhet som kan komma att sätta kontrollavgift. Svensk säkerhet nås på 010-207 85 85.