På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Historik

HSB föreningarna Blekingsborg och Eriksfält byggdes under åren 1956-58. Inflyttningen påbörjades 1957.

När området planerades var det långt ifrån Malmö och "ända ute i Kulladal" som på den tiden betraktades som landsbygd i folkmun.

HSB föreningarna Blekingsborg och Eriksfält var bland de första bostadsomsområden som byggdes utanför dåvarande stadsgräns.

Då de stod färdiga kunde 574 familjer som på den tiden bodde inne i Malmö flytta hit till moderna lägenheter med badrum, hiss och andra nymodigheter på den tiden.

Intill vårt område fanns MAB & MYA där Mobilia idag ligger och ett stenkast härifrån låg strumpfabriken. Många äldre Malmöbor minns säkert också den populära dansrestaurangen Valencia som låg på Blekingsborgsgatan.

Nr.99 Blekingsborg

Kvarter Nr.99 Blekingsborg var ett samarbete mellan Gunnar Lindman som stod för områdets utformning . Arkitektbyrån S.A.R. ritade låghusen och HSB i Malmö Arkitektkontor ritade höghusen. Området blev Bostadsrättsföreningarna Blekingsborg och Eriksfällt byggdes av HSB, som under hela efterkrigstiden var Malmös största producent av bostäder.

För Bostadsrättsförening Blekingsborg innebar det att ”Arkitektbyrån S.A.R.”(Arkitekterna Thorsten Roos & Bror Thornberg)ritade block 1 (Låghuset Blekingsborgsgatan 7-13), ritningarna är daterade den 7 februari 1956. ”HSB i Malmö Arkitektkontor” ritade block 2 och 3 (höghusen Per Albin Hanssons väg 56 och 54) ritningarna daterade den 27 juni 1955 till 26 januari 1956.

Gunnar Lindman Stadsplanechef

Utformade stadsplanen för området vid Trelleborgsvägen som består av två olika delar, dels Blekingsborg i sydväst, dels två kvarter på ömse sidor om Fosievägen. Många av Malmös nya bostadsområden fick sina namn efter gårdar som låg i området. Blekingsborg gård var belägen där Mobilias södra parkering ligger idag.

Höghus och låghus

Stadsplanen för Blekingsborg speglar hur husen i nya bostadsområden under I950-talet ofta grupperades kring en centralt placerad grönyta.

Husen står parallellt med en viss förskjutning i sidled kring en centralt placerad grönyta. Området präglas av ett samspel mellan höga och låga hus där det förekommer ett växelspel mellan fasadmaterial och hushöjd. Höghusen är 34,5 meter med tolv våningar fick gult tegel och låghusen med 4-5 våningar fick rött, därigenom förstärks tydligheten i byggnadernas struktur.

Lindmans stadsplane ambitioner

Var att Malmö skulle vara en tät stad utan förorter, det resulterade i att höga bostadshus introducerades i stadsbild under hans tid som stadslanechef.

Det skedde dock inte utan kontroverser och det fördes mycket diskussioner om för- och nackdelar med att bygga högt. Vid Trelleborgsvägen tänkte man sig först sextonvåningshus i likhet med Lorensborg, men efter olika utredningar kom de att realiseras något lägre.

Ofta samarbetade Lindman i tidiga skeden av planeringen
med stadens två stora arkitektfirmor, nämligen Thorsten Roos & Bror Thornberg och Fritz Jaenecke & Sten Samuelson. De båda kvarteren vid Fosievägen är ett exempel där såväl stadsplanen som husens fasader och planlösningar skisserades av de fem tillsammans. I dessa kvarter uppfördes husen av privata byggherrar.

Stadsplanerna bestod dels aven formell plan där fält
med olika färger angav olika bestämmelser om markens
användning, husens högsta tillåtna höjd och så vidare.
Planen kompletterades med en så kallad illustrationsplan
där stadsplanearkitektens intentioner beskrevs. Den formella stadsplanen för områdena vid Trelleborgsvägen styr mycket noga husens placering medan man i andra fall gjorde planer som gav större möjligheter för byggherren och dess arkitekter att utforma bostadsområdet.

 

HSB Drömkök

 

Köket var väl igenomtänk och planerat, med lutande köksskåp därför att de inte skuggade diskbänken och vid öppning försvann nedreluckan bakom bänken och den övreluckan gömde sig bakom överskåpen.

Lägenheterna utrustades med Ankarsrum´s bänkugn California bredvid elspisen med tre värmeplattor.

  • Stadsplan 371 Blekingsborg
    Stadsplan 371 Blekingsborg
  • HSB Drömkök
    HSB Drömkök