Revisorer

Valda revisorer för 2020/2021 är:

Revisorer: Catarina Andersson och Magnus Tonning
Revisorssuppleant: Rickard Bernspång

Vill du komma i kontakt med föreningens revisorer kan du göra detta via:

revision@brferikslust.se