Valberedningen

Det är vi som under året samlar in förslag på styrelseledamöter och revisorer att vid behov eventuellt väljas till förtroendeuppdrag i föreningen.Vår uppgift är att på årsmötets uppdrag ta fram kandidater till förtroendeuppdrag i vår bostadsrättsförening. Det är inget lätt åtagande, men viktigt, varför vi uppskattar samverkan från er som bor i huset.

Vi välkomnar tips om intresserade och erfarna personer som eventuellt är beredda att engagera sig i föreningens styrelse eller revision.

Välkomna att kontakta oss antingen per telefon eller via mail!

E-post till hela valberedningen: valberedning@brferikslust.se

Se våra personliga kontaktuppgifter nedan!