Styrelse & Vicevärd

Styrelse, vicevärd och funktionärer 2022

Styrelsen:
Ordförande:
Nedzad Curic
Vice ordförande: Anton Bäckvall
Sekreterare: Mimoza Gashi
Andrahandsupplåtelse: Madeleine Friberg                               
Studie- och Fritidsorganisatör: Amy Berggren
Redaktör: Paulina Nordling
HSB representant: Eva Nordbeck

Valberedning:
Felicia kortz – sammankallande 
Jacob Gustavsson
Victor Povoa     

Revisorer:
Ulf Svensson
Matea Predojevic

Vicevärd:
Tomislav Kostic