Tornen

Tornen är öppna den 9-10 April 2022 för grovsopor.

OBS

Ni får inte kasta byggavfall elektronik vitvaror eller färgburkar ner i containerna via tornen