Ditt Boende

Här ges information om vad det innebär att bo i en bostadsrätt. Man har rättigheter, men även skyldigheter.


Föreningens medlemmar är tillsammans fastighetsägare, vilket betyder att vi måste förvalta våra fastigheter själva. Det betyder också, att alla kostnader (utom privat förbrukning) betalas av oss gemensamt.

Månadsavgiften beräknas på de faktiska kostnaderna, det finns ingen vinst. Dock bör det finnas ett överskott för kommande underhåll och investeringar.

Här ges även lite tips om sådant som man bör veta och vara uppmärksam på.