Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkänannde. För att ansöka om andrahandsuthyrning fyller du i blanketten som du kan ladda hem nedan. Den ifyllda blanketten ska lämnas i föreningens lokal på Vattenverksvägen 36 eller mailas till styrelsen@huggaren.com 

Föreningen accepterar inte köp av lägenhet endast för andrahandsuthyrning i spekulationssyfte utan vill att medlemmarna ska bo i föreningen. Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning av lägenheter. Avgiften är 10% av årets prisbasbelopp (exempelvis om månadsavgiften är 4 760kr /12 så blir kostnaden 397 kr/månad).

Föreningen har som beslut att man kan hyra ut sin lägenhet i andrahand ett år i taget. Studier, militärtjänst eller arbete på annan ort är exempel på giltigt skäl liksom att prova på samboförhållande. Vad man ska tänka på vid andrahandsuthyrning är att det oavsett vad som händer är det innehavaren som är den ytterst ansvariga för att hyresgästen följer föreningens stadgar och betalar in hyran/avgiften i tid. Föreningen accepterar delat ägande, det vill säga att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den. Föreningen ser helst att förälder och barn äger 50/50 procent. Men kan även godkänna att föräldern äger lägenheten till 100%, då måste ett andrahandsavtal upprättas mellan barn och förälder.