Ansökan om ändring i lägenhet

Underhåll, reparationer och renoveringar

Enligt stadgarna för bostadsrättsföreningen Huggaren, ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. ”Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.” (Stadgarna § 31) Detta innebär att alla skador på inredning och eventuella skadedjursangrepp i lägenheten, ansvarar bostadsrättshavaren för att åtgärda.  

De åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. Vissa åtgärder måste anmälas till Huggarens förvaltare för att få tillstånd från styrelsen, enligt stadgarna § 33 och § 37. Nedan uppräknade åtgärder kräver att Huggarens förvaltare underrättas.

  • Skadedjursangrepp
  • Elarbeten i väggar och lägenhetens jordfelsbrytare
  • Ingrepp i bärande konstruktion eller annan väsentlig förändring av lägenheten
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Ändring av befintliga radiatorer. Radiator får ej ersättas av vattenburen handukstork
  • Arbeten i bad och duschutrymmen. Huggaren ger bidrag vid byte till godkänd golvbrunn, kontakta förvaltaren om godkänd golvbrunn och ventil.


Du hittar ansökningsblanketten nedan. Den ifyllda blanketten ska lämnas in i föreningens lokal på Vattenverksvägen 36. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår fastighetsförvaltare på telefon 070-728 69 22 eller mejl forvaltaren@huggaren.com 

På grund av det reliningsarbete som utförts i BRF Huggaren under 2018 och 2019 måste entrepenören ISAB kontaktas innan golvbrunn i badrum byts.