Felanmälan

Vid felanmälan vänder man sig till Sekant Fastighetsservice eller Securitas.

Dagtid kl. 7 - 15

Felanmälan görs till Sekant, fastighetsskötare Sarmad på 0708-44 81 75.
Mer information finner Ni i trapphusens informationstavlor.

Övriga tider


Felanmälan görs till SECURITAS på 040-661 01 65.
Mer information om HSB Fastighets- & Trygghetsjour telenummer 0104-423000 i samarbete med Securitas finner Ni i Er lägenhetspärm sid 4