Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen vid nästa stämma. De bör ha bra kontakt med medlemmarna, och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna föreslå rätt person till rätt position.

Vi som sitter i valberedningen är:

Namn namnsson och Namn namnsson

 

Nominera dig själv eller någon annan till ett styrelseuppdrag?

Vi tar tacksamt emot förslag. Kontakta valberedningen på xxxxx@xxxx.com