Engagera dig och påverka boendet

Bostadsrätt är en boendeform där du tillsammans med dina grannar äger hela huset. Det du köper är inte lägenheten i sig utan en andel i föreningen och rätten att bo i din lägenhet.

Föreningen styrs av dig och dina grannar och det är ni som utser en styrelse, som har ansvar för det löpande arbetet. En välskött förening påverkar fastigheten och i sin tur din bostadsrätts värde. Att engagera sig i styrelsen, eller på andra sätt i föreningen, kan alltså generera både hög trivsel och ekonomiska fördelar.

Föreningsstämma

Stämman är det viktigaste mötet i en bostadsrättsförening. Det är här du och dina grannar väljer styrelse och gör era röster hörda.

Nominera till styrelseuppdrag

Kontakta valberedningen om du vill nominera dig själv eller någon annan till ett styrelseuppdrag. Det går också fint att engagera sig på annat sätt, som att starta till exempel en odlingsgrupp.

Lyfta en fråga - motion

Som medlem har du möjlighet att lyfta en fråga till föreningsstämman genom att lämna in en motion.

  • Motionen ska innehålla ett förslag till beslut.
  • Om du har lämnat in din motion i enlighet med stadgarna har du rätt att få din fråga behandlad på stämman.
  • Oftast lägger styrelsen fram ett förslag till beslut i motionsärenden men dessa är alltså förslag och det är stämman som sedan beslutar i frågan genom omröstning.

Du kan även vända dig till styrelsen för att framföra idéer och synpunkter och du kan själv delta i arbetet i föreningen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen.

Så lämnar du in en motion

Här finns en blankett för motion. Lämna blanketten på fastighetskontoret. Märk kuvertet "Motion".

Kom ihåg att skicka in den senast XXX XXXX för att ärendet ska sättas upp på dagordningen till kommande stämma, samt skickas med i kallelsen till stämman. Lämnar du in den efter detta datum behandlas den på nästkommande stämma.

Har du frågor om stämman eller hur du skriver en motion? Vänligen kontakta styrelsen.

Var med och påverka din bostadsrättsförening

Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening. Det ger dig unika möjligheter att påverka ditt boende. I en bostadsrättsförening finns det flera sätt att vara med och påverka.

Så fungerar en bostadsrättsförening

Här kan du lära dig om vad det innebär att bo i bostadsrätt och vilka rättigheter och skyldigheter du har.