Navigering och rubriker

Kan man förstå vad som finns under varje rubrik?
  • Tänk på att göra hemsidan användarvänlig för besökaren genom att inte ha fler rubriker i huvudmenyn än vad det finns plats till. Det vill säga så att inte någon av rubrikerna döljs i den så kallade hamburgermenyn (menyknappen som består av tre horisontella linjer som påminner om en hamburgare). 
  • Namnge huvudrubrikerna så att det är lätt att förstå vad som finns under varje rubrik. Ett tips är att ange ett kort namn i menyn för att snyggt få plats i menyn, och att ange en längre och mer beskrivande text än sidans namn under fältet Rubrik (se bild Tips för menynamn).
  • Gör gärna en skiss över vilka rubriker som ska finnas i toppmenyn och vad som ska finnas i vänstermenyn och vid eventuella underrubriker (se bild Flera nivåer av rubriker), innan ni börjar bygga upp hemsidan i verktyget.

 

  • Tips för menynamn
    Tips för menynamn
  • Flera nivåer av rubriker
    Flera nivåer av rubriker