Hyra ut i andra hand

NÄR DU BEHÖVER HYRA UT I ANDRA HAND

FÅR JAG HYRA UT MIN LÄGEHET I ANDRA HAND?
Javisst kan du göra det, men du måste ansöka om tillstånd från styrelsen. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till din lägenhet, då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta. Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut.

Blankett till andrahandsuthyrning finns under "Blanketter"

SÅ STÄLLER DU DIN ANSÖKAN
Du ansöker skriftligt om tillstånd till styrelsen i din förening. I ansökan anger du:

• vem som skall hyra bostadsrätten

• vilken period (längd) uthyrningen gäller
• skäl till uthyrningen

SKRIFTLIGT SVAR FRÅN STYRELSEN
Tänk på att du ska erhålla ett skriftligt svar från styrelsen. Styrelsen beviljar uthyrning ett halvt år i taget, därefter får du ansöka på nytt.

Föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet per andrahandsuthyrning och år enligt §12 i stadgarna.
OBS!! Avgiften betalas inte tillbaka om du avbryter uthyrningen, flyttar tillbaka eller säljer innan uthyrningstiden gått ut. OBS!!

DU BLIR HYRESVÄRD!
Du blir hyresvärd när du hyr ut din bostadsrättslägenhet och därför bör du skriva ett hyresavtal med din hyresgäst. Du får endast tillåtelse att hyra ut i ett halvt år i taget, därefter får du lämna in en ny ansökan. Du har kvar dina förpliktelser till föreningen trots att du tillfälligt inte själv bor i föreningen. Du ansvarar själv för att avgiften betalas till föreningen i tid. Om du hyr ut mer än i två år, bör du även se till att avtala bort rätten om besittningsskydd.

 MER ATT TÄNKA PÅ

• Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.

• Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.

• om du har lån på din lägenhet, skall även banken godkänna att du hyr lägenheten i andra hand.

• Hyresintäkten skall du deklarera - se Skatteverket

VILKA ANDRA REGLER GÄLLER?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har "beaktansvärda skäl" enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill prov bo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Styrelsen godkänner inte uthyrning till Airbnb.

Råd till dig som skall hyra ut i andra hand

Blankett för andrahandsuthyrning