Bredband etapp 2

12 juli 2020 Föreningen fortsätter en utbyggnad av vårt bredband I denna etapp kommer vi att installera uttag för fastighetens gemensamma behov men även kompletterande uttag i vissa lägenheter Projektet skall planeras i augusti för genomförande senare i år