Lärkan

Brf Lugnets nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden ca 1 vecka efter styrelsens möte (med uppehåll i juli). Brevet innehåller viktig infromation till dig som är boende i föreningen. Vill du få brevet som e-post? Skicka ett mejl till husvard.brflugnet@gmail.com.

En annan kanal för nyheter och kontakt mellan grannar är vår slutna Facebook-grupp. Ansök om medlemskap i gruppen som heter:

Brf Lugnet Lärkan- endast medlemmar