På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Bostadsrättsföreningen Lugnet

Bostadsrättsföreningen Lugnet bildades i sin nuvarande form 1977. Området byggdes och färdigställdes under åren 1977-1978. Marken som de 5 fastigheterna står på ägs av Malmö kommun och uthyrs till föreningen med tomträtt för en årlig kostnad av för närvarande ca 2,5 miljoner kronor per år. Föreningen upplåter i första hand ytor till bostäder med bostadsrätt, men även till annan verksamhet såsom till Malmö Kommuns förskolor. Det bör observeras att Malmö kommun/förskolorna är också bostadsrättshavare. I fastigheterna finns fem bostadshus med totalt 229 lägenheter samt 651 kvm lokalyta. Samtliga är anslutna till ett porttelefonsystem med video. Lokalerna uthyrs som kontors- och lagerlokaler och till ideella föreningar. I det larmade garaget finns 174 parkeringsplatser. Bredband och kabel-tv är installerade i samtliga lägenheter.

Att bo på Lugnet

Din lägenhet och ditt medlemskap i Brf Lugnet Bostadsrätt innebär att du genom ditt medlemskap i bostadsrättsföreningen har dispositionsrätt för din lägenhet i all framtid, så länge du fullföljer dina skyldigheter gentemot föreningen. Det är däremot föreningen som äger fastigheterna.

Du har också del i bostadrättsföreningens alla tillgångar och skulder. Du får insyn i förvaltning och ekonomi. Det är du och dina grannar som genom engagemang i föreningens verksamhet bestämmer över boendemiljön, ekonomin och servicen. Du bor kooperativt- till självkostnadspris.

I lägenheten skapar du din egen trivsel. Gemensam trivsel skapar du tillsammans med dina grannar. Boendeformen bostadsrätt förutsätter engagemang och ansvar hos medlemmarna för att fungera bra!

Dina rättigheter och skyldigheter som medlem

Som bostadsrättshavare har du rätt att få insyn i föreningens verksamhet och ekonomi. Du kan också lämna förslag (motioner) till föreningsstämman.

Du har också skyldigheter gentemot föreningen och dina grannar. Förutom att naturligtvis betala månadsavgiften i rätt tid, måste du rätta dig efter de regler och anvisningar som anges i stadgarna och/eller som styrelsen beslutar. Det är också din skyldighet att hålla din lägenhet i ett sådant skick att inte fastigheten riskerar att skadas, eller att risk för skadlig miljöpåverkan och/eller ohälsa uppkommer.

Uppdelningen av vad som du ansvarar för, och vad som bostadsrättsföreningen ansvarar för beträffande skötsel och underhåll finns reglerat i föreningens stadgar.

Att bo i bostadsrätt

Genom att du blivit bostadsrättshavare har du del i bostadsrättsföreningens alla tillgångar men också del i alla skulder. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet, men också för fastigheten som sådan, för hus och kringmiljö.

Föreningen har inte som ändamål att gå med vinst. Som medlem betalar du i stället för hyra en avgift varje månad. Månadsavgifterna ska bland annat täcka utgifter för räntor och amorteringar på föreningens lån, avskrivningar och driftskostnader, såsom reparationer, vatten, värme, fastighetsskötsel och renhållning.

Föreningen måste också ha en underhållsplan för fastigheterna och en fond för yttre underhåll.

Du och ingen annan avgör när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar t.ex. flytta väggar, göra ingrepp i installationer för värme, vatten, el och ventilation, måste du emellertid ha tillstånd från föreningens styrelse innan du sätter igång. Se mer information under rubriken ”Renovering”.

Förenklat kan sägas att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (t.ex. fasader, tvättstuga, förråd, trapphus och den yttre miljön). Dessutom är det föreningens ansvar att, med vissa undantag, sköta underhållet av installationer för t.ex. värme, vatten och ventilation - även inne i lägenheterna.

Sälja lägenhet, hyra ut lägenhet i andra hand

Om man vill flytta, ska man sälja sin bostadsrätt. Man måste själv hitta en köpare. Du måste ha föreningens tillstånd, om du vill hyra ut lägenheten eller använda den till något annat än bostad. I sådana fall vänder du dig till föreningens styrelse.

Bestämma själv

Den som har en bostadsrätt, betalar själv reparationer och underhåll inne i lägenheten. Så är det t.ex. om man vill byta spis, lägga in ett annat golv, måla eller tapetsera. Därför får man också bestämma mer än i en hyreslägenhet.

För vissa renoveringar krävs tillstånd från styrelsen. Det finns ett formulär med anvisningar för hur renoveringar skall genomföras, som du skall underteckna i sådana fall. Formuläret finns på föreningens hemsida, eller kan hämtas på fastighetskontoret. För information om vad du får och inte får göra i din lägenhet. Läs mer under rubriken ”Renovering”.

Hemförsäkring – bostadsrättstillägg

Som ägare av en bostadsrätt måste man ha ett så kallat bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring för att täcka kostnader för eventuella skador på fast egendom som man ansvarar för. Kostnaden för detta tillägg brukar hålla sig till strax under 300 kr.

Föreningen har från den 1/1 2013 tecknat ett gruppavtal för samtliga lägenheter för bostadsrättstillägget med det försäkringsbolag som föreningen har för sina fastigheter. Försäkringspremien betalas av föreningen.

Man måste ha kvar sin hemförsäkring, men behöver inte längre ha kvar bostadsrättstillägget till denna.

Nedan följer en sammanfattning av villkoren för den tilläggsförsäkring som föreningen betalar.

Försäkringen täcker skador:

  • på den egendom som tillhör föreningen men som medlemmen har underhållsskyldighet för.
  • på fast egendom som medlemmen själv äger och för den del av skadan som inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring.

Dessutom täcks:

  • skador på bostadsrätten som beror på plötslig och oförutsedd händelse.
  • skador på ytskikt i våtutrymme i samband med vatten- och läckageskador.

Reservation: Vid skada kan inte texten ovan åberopas som ersättningsgrund – endast försäkringsbolagets egna villkorstexter är lagligt bindande. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. Fullständiga villkor finns på deras hemsida: www.modernaforsakringar.se

Observera! Detta ersätter på inget sätt hemförsäkringen. Det är bara bostadrättstillägget till denna som kan tas bort om man så önskar.

Så här betalar du

Du får avier för inbetalning av månadsavgiften från vårt förvaltningsbolag Bredablick. Alla tillkommande avgifter (ex tvättstugeavgift, gymkort, garageplats etc.) betalas också via avin för månadsavgiften.

Avierna kan erhållas som e-faktura i din internetbank för att underlätta din fakturahantering.

Du kan också betala avgifterna genom autogiro.

Årsredovisning

Denna information hittar du på föreningens hemsida här. Där finns också årsredovisningar för åren bakåt i tiden. Informationen finns också att hämta i pappersform på fastighetskon

Du hittar information på flera sätt

Här på hemsidan finns mycket information att hämta.

Lärkan, vårt informationsbrev som kommer ut ca en vecka efter varje styrelsemöte som är ca 1 gång i månaden. Vill du ha Lärkan via e-post? Skicka då ett meddelande om detta till husvard.brflugnet@gmail.com. Du kan också hitta Lärkan här på hemsidan.

Gå med i vår slutna Facebook grupp ”Brf Lugnet Lärkan - endast medlemmar” Gruppen är en bra kanal för att få och sprida snabb information när det händer något speciellt inom vår förening. Vi är idag drygt 150 medlemmar. Kontakta Margareta Clarén om du vill bli medlem i gruppen. Du når Margareta på tel 070-340 80 57 eller via mail margareta@claren.nu

Utöver årsmöte hålls också informationsmöten