Andrahandsuthyrning - så funkar det

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet behöver du alltid ha föreningens tillstånd. Här kan du läsa om hur du ansöker och vilken policy vi har.

Så här ansöker du om tillstånd att hyra ut din lägenhet

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du lämna in en skritftlig ansökan till föreningen senast 30 dagar före hyresgästens tillträde. 

Fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd för uthyrning i andra hand" som finns här.

Mejla ansökan som pdf-fil till förvaltaren eller lämna den på fastighetskontoret (trappa 3 D). Om du lämnar den på fastighetskontoret är det viktigt att du meddelar förvaltningen om att ansökan har lämants in. 

Intyg ska lämnas i samband med ansökan för att föreningen ska kunna fatta beslut. Andrahandsupplåtelse beviljas för maximalt 1 år i taget, därefter ska en ny ansökan lämnas in.

Beviljade skäl för andrahandsupplåtelse är till exempel: 

  • TIllfälligt arbete på annan ort (anställningsintyg ska bifogas med ansökan)
  • Tillfälliga studier på annan ort (antagningsbesked ska bifogas med ansökan) 
  • Provbo sambo (högst ett år)
  • Längre sjukhusvistelse
  • Service- eller vårdboende
  • Tillfällig utlandstjänstgöring
  • Militärtjänstgöring

Brf Magnes styrelse samtycker till andrahandsupplåtelse vid beaktansvärda skäl, se §40 i stagarna. Styrelsen kan vägra att förnya samtycke om t.ex. andrahandsupplåtelse skett under lång tid tidigare.

Beslut om beviljad eller avslagen ansökan meddelas skriftligen via e-post eller brev. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga beslutet till Hyresnämnden. 

En avgift på 10 procent av årets prisbasbelopp tas ut i avgift, vilket är i enlighet med stadgarna. Avgiften för andrahandsupplåtelse likställs med årsavgiften och vid utebliven betalning finns det en förverkandegrund för att bostadsrättsföreningen kan förverka nyttjanderätten av lägenheten, se stadgarna §44 punkt 2.

Kom ihåg, om du hyr ut utan tillstånd av föreningen betraktas det som en olovlig uthyrning, vilket utgör utgör en förverkandegrund enligt bostadsrättsföreningens stadgar.