Förråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Här kan du bland annat läsa om hur du förvarar dina saker säkert i ditt förråd.

Förvara inga saker i trapphuset eller i källargången

Det är mycket viktigt att trapphuset och källargångarna är fria från saker, som tidningar, kartonger, cyklar och barnvagnar. Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenheten eller i förrådet. 

Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Dessutom måste utrymningsvägar vara fria, för att du, dina grannar och räddningstjänst ska kunna ta sig fram snabbt i nödfall.

Lås alltid förrådet, undvik stöld

Du som lägenhetshavare ansvarar för att ditt förråd är låst. Saknas det hänglås är du skyldig att införskaffa ett sådant. Om någonting skulle försvinna ut förrådet, täcker ofta hemförsäkringen detta. Observera dock att läsa om just dina villkor för din försäkring då denna sällan täcker stöldbegärlig egendom förvarat i förråd. 

Förvara dina saker rätt för att undvika skador

Här är viktiga tips att följa för att undvika att dina saker förstörs av exempelvis skadedjur eller översvämning.

  • Rensa och dammsug förrådet ibland.
  • Ha förvana att kontrollera kläder och andra textilier för att se så där inte några skadedjursangrepp.
  • Tvätta alltid kläder och textilier innan förvaring och placera i tättslutande påsar.
  • Ställ inga kartonger direkt på golvet, utan förvara dem på hyllor eller liknande.
  • Förvara bara saker som tåler att vara i förrådet. Ofta förekommer det  temperaturväxlingar och hög luftfuktighet i vind och källare.

Du får inte...

  • Hyra ut ditt förråd. 
  • Installera elutrustning, som exempelvis frys, utan föreningens tillstånd.
  • Använda det som hobbyrum eller replokal.
  • Förvara färska matvaror, fuktiga prylar, brandfarliga varor eller motordrivna fordon.