Stadgar och ordningsregler

En bostadsrättsförening får inte skötas hur som helst. Föreningen måste enligt lag ha egna stadgar, som enkelt kan kallas för föreningens spelregler. De reglerar bland annat vilket ansvar föreningen, respektive du som bostadsrättshavare, har när det gäller underhåll och reparationer.

Som bostadsrättshavare är det särskilt viktigt att du bekantar dig med § 31 och § 32. Här framgår nämligen vad föreningen ansvarar för samt vad du ansvarar för i din lägenhet. 

Du ansvarar för nästan allt du kan se i din lägenhet, men inte riktigt allt, för föreningen ansvarar bland annat för uppvärmning (det vill säga radiatorer med tillhörande termostater och rör) och en del annat.

Om du planerar att renovera eller hyra ut din lägenhet

Läs i stadgarna först och rådgör gärna med förvaltaren om du är osäker på vad du får göra, utan att ansöka om tillstånd.

HSB brf Odlarens stadgar följer HSBs normalstadgar 2011 version 5 och beslutet att anta och fastställa stadgarna har gjorts på en föreningsstämma, därefter har stadgarna registrerats hos Bolagsverket. 

Ordningsregler 

Normalt sett ska det vara tyst och lugnt i bostäderna, på gården samt i trapphus efter kl. 22.00. Vill du som medlem ha fest i din bostad gäller regeln att i god tid sätta upp lappar på trapphusdörren (och i hissen) med kontaktuppgifter till dig. Du ska även respektera dina grannar, tänk på att vi bor i lyhörda fastigheter och var rädda om gemenskapen i föreningen!