Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen vid nästa stämma. De bör ha bra kontakt med medlemmarna, och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna föreslå rätt person till rätt position.

Valberedningen har en viktig uppgift i att finna förslag på styrelsemedlemmar. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater till styrelse, revisorer och valberedning. Kandidatförslag ska innehålla namn på de personer som ingår i förslaget och gärna en kort presentation av varje person. 

Valberedningen redovisar sitt förslag på föreningsstämman och redogör samtidigt för sitt arbete. Det är också bra om de styrelseledamöter, revisorer och valberedare som föreslås är närvarande och presenterar sig lite kort på föreningsstämman.

Här kan du kan läsa mer om valberedningens arbete.

Vi som sitter i valberedningen är:
Moa Nissfolk, Cian Woodrow Burke och Kristoffer Knutsson. 

Nominera dig själv eller någon annan till ett styrelseuppdrag?
Vi tar tacksamt emot förslag.