Nyhetsbrev 6, 2023

31 oktober 2023 Detta är styrelsens sjätte nyhetsbrev 2023 och vi hoppas att vi genom nyhetsbreven kan informera om sådant som händer och kommer att hända i föreningen.

Alla nyhetsbreven finns på vår hemsida under fliken nyhetsbrev så du kan alltid gå tillbaka och läsa dem där.

Nyhetsbrevet ligger som ett dokument här under.