Höjd årsavgift

20 oktober 2023 Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 6 % from 2024-01-01. Detta för att täcka ökade kostnader för föreningens drift.