Underhåll av fastigheten

 

En fastighet är en stor tillgång. Det gäller att förvalta denna tillgång så att den inte förfaller och förlorar sitt värde. Styrelsen i en bostadsrättsförening behöver ha kontroll över detta. Vad är det som behöver göras med fastigheten i form av renoveringar, underhåll och investeringar?
När ska det göras?
Hur mycket kommer det att kosta?
En underhållsplan är det viktiga verktyget för det.