Läs detta först!

Underhåll och reparation av din bostad
HSB har tagit fram en guide till hur ansvarsfördelningen ser ut mellan bostadsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. I den hittar ni information kring ansvar för underhåll av till exempel ytterdörrar, fönster, balkongdörr, väggar, tak och golv i lägenheten, mm.

Det är ändå inte alltid så lätt att avgöra vems ansvaret är, så tveka inte att fråga styrelsen vid oklarheter. Maila till styrelsen@randers.se

Renovering

Innan en renovering eller förbättring/förändring påbörjas skall styrelsen kontaktas. 

Godkännande av styrelsen

Renoveringar som kräver godkännande av styrelsen är sådana som listas under §37 i våra stadgar. 

§ 37 Ingrepp i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

För dessa måste styrelsen få in skriftlig information för godkännande innan renoveringen påbörjas. Kontakta styrelsen via mail, styrelsen@randers.se. Om ni har svårt att avgöra om er planerade renovering faller inom de kriterier som nämns i §37 är det alltid bättre att fråga.

Meddelande till grannar

En trevlig gest är att meddela våra grannar när det är dags att renovera.
All renovering som innebär störande ljud (såsom att borra, spika och bila) får förekomma mellan kl 8.00 – 20.00 på vardagar och på lördagar mellan kl 10.00 – 17.00. Söndagar och helgdagar såsom julafton, påskafton, midsommarafton med flera är också att betrakta som tysta dagar. Vi ber er alla att visa hänsyn i dessa frågor.

Byggavfall

Du är själv skyldig att forsla bort byggavfall och vitvaror. Som privatperson kan du lämna detta kostnadsfritt på återvinningscentraler som t.ex. Sysav. Det kostar däremot mycket pengar för bostadsrättsföreningen att lämna skräp och avfall och dessutom tillkommer en hanteringskostnad.

 

Lycka till med er renovering!