Om föreningen

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna Randers 1 och Randers 2 vilka innehåller 94 st lägenheter, 3 st bostadsrättslokaler och 4 st hyreslokaler.

I fastigheten finns 4 bostadshus med tillsammans 14 trapphus på adresserna Mariedalsvägen 55, Randersvägen 21 och 23, Dammfrigången 4 och Korsörvägen 4 och 6. Antal p-platser som hyrs ut uppgår till 2 st.

Föreningens 94 st bostäder fördelar sig enligt följande:

43 st 2 r o k
39 st 3 r o k
12 st 4 r o k

Föreningen byggnader färdigställdes år 1948

Medellägenhetsyta 70,5 kvm