På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Föreningens historia

Namnet Trumman

Föreningen kallades fram till 2005 Bostadsrättsföreningen Mellanheden. Vi bytte namnet till ”HSB Brf Trumman i Malmö” efter det kvarter som föreningens hus ligger i.

Våra grannföreningar har namn efter sina kvarter som Pukan, Tuban, Basunen och Gamban. Det skall också tilläggas att vår förening inte ligger i området Mellanheden utan i delområdet Rönneholm.

Några namn i området

 

Erikslust

Var en lantegendom, som låg ungefär där Malmborgs ligger idag. Namnet Erikslust påträffas första gången i husförhörslängden för S:t Petri församling 1861-65. Tidigare ingick gården i Malmö Hospitalsjord. Namnet Erik har inte påträffats i de familjer som ägt gården. På åkern närmast havet odlades mycket potatis och området kallas ju idag för Potatisåkern. Gården revs 1945.

Erikslustvägen

Är namnet för vägen till egendomen Erikslust.

Köpenhamnsvägen

Tillkom 1945 och fick sitt namn då den går rätt mot Köpenhamn. Delen närmast Limhamnsvägen kallades tidigare Lilla Strandvägen.

Major Nilssonsgatan

Är uppkallad efter Anders Nilsson (1844-1936), som var stadsingenjör och major vid Södra Skånska infanteriregementet. Han blev stadsingenjör i Malmö 1898 och hans första uppdrag blev att revidera stadsplanen. Han var också en av männen bakom Baltiska utställningen.

Mellanheden

Omnämns första gången 1811 och har fått sitt namn efter sitt läge mellan vångarna på väster - Västervång och Vångkarlevången. Västervång låg närmast havet. Bellevuevägen, som går tvärs genom Vångkarlevången kallades tidigare Vångkarlevångsvägen.

Mellanheden utnyttjades ursprungligen av stadens invånare som jordbruksmark och mulbeten. Under 1800-talet fanns en del mindre s.k. ”koställen” för arbetare som jobbade på lantbruk i området. I början av 1900-talet avstyckades en del jordbruksmark till koloniträdgårdar och 1949 upprättades en stadsplan för området.

Nordlinds väg

Är uppkallad efter Carl Magnus Nordlindh, som lät bygga Rönneholmsgården. Han levde 1768-1825 och var stadens starke man under 1800-talets första tid. Han var borgmästare i Malmö 1805-1819. Han var också riksdagsman och direktör för Malmö Diskontverk. Han gick i konkurs 1817 tillsammans med Diskontverket, en konkurs som påverkade hela Skåne. Han arbetade för införandet av en ordnad fattigvård i Malmö, för restaureringen av rådhuset och byggandet av Malmö Teater.

Rönneholm

Är ett lantställe som ursprungligen uppfördes 1796-98 av borgmästaren Carl Magnus Nordlindh. Han lät även bygga det nuvarande 1812. Staden köpte egendomen 1907 och lät efter kraftiga påtryckningar restaurera den 1964-65. I stadens köp 1907 ingick den mark där staden anlade Rönneholmsparken. 1945 och 1962 utvidgades parken med bland annat del av Rönneholmsvägen, som gick i en båge genom parken.