På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Föreningens historia

Namnet Trumman

Föreningen kallades fram till 2005 Bostadsrättsföreningen Mellanheden. Vi bytte namnet till ”HSB Brf Trumman i Malmö” efter det kvarter som föreningens hus ligger i.

Våra grannföreningar har namn efter sina kvarter som Pukan, Tuban, Basunen och Gamban. Det skall också tilläggas att vår förening inte ligger i området Mellanheden utan i delområdet Rönneholm.

Några namn i området

 

Erikslust

Var en lantegendom, som låg ungefär där Malmborgs ligger idag. Namnet Erikslust påträffas första gången i husförhörslängden för S:t Petri församling 1861-65. Tidigare ingick gården i Malmö Hospitalsjord. Namnet Erik har inte påträffats i de familjer som ägt gården. På åkern närmast havet odlades mycket potatis och området kallas ju idag för Potatisåkern. Gården revs 1945.

Erikslustvägen

Är namnet för vägen till egendomen Erikslust.

Köpenhamnsvägen

Tillkom 1945 och fick sitt namn då den går rätt mot Köpenhamn. Delen närmast Limhamnsvägen kallades tidigare Lilla Strandvägen.

Major Nilssonsgatan

Är uppkallad efter Anders Nilsson (1844-1936), som var stadsingenjör och major vid Södra Skånska infanteriregementet. Han blev stadsingenjör i Malmö 1898 och hans första uppdrag blev att revidera stadsplanen. Han var också en av männen bakom Baltiska utställningen.

Mellanheden

Omnämns första gången 1811 och har fått sitt namn efter sitt läge mellan vångarna på väster - Västervång och Vångkarlevången. Västervång låg närmast havet. Bellevuevägen, som går tvärs genom Vångkarlevången kallades tidigare Vångkarlevångsvägen.

Mellanheden utnyttjades ursprungligen av stadens invånare som jordbruksmark och mulbeten. Under 1800-talet fanns en del mindre s.k. ”koställen” för arbetare som jobbade på lantbruk i området. I början av 1900-talet avstyckades en del jordbruksmark till koloniträdgårdar och 1949 upprättades en stadsplan för området.

Nordlinds väg

Är uppkallad efter Carl Magnus Nordlindh, som lät bygga Rönneholmsgården. Han levde 1768-1825 och var stadens starke man under 1800-talets första tid. Han var borgmästare i Malmö 1805-1819. Han var också riksdagsman och direktör för Malmö Diskontverk. Han gick i konkurs 1817 tillsammans med Diskontverket, en konkurs som påverkade hela Skåne. Han arbetade för införandet av en ordnad fattigvård i Malmö, för restaureringen av rådhuset och byggandet av Malmö Teater.

Rönneholm

Är ett lantställe som ursprungligen uppfördes 1796-98 av borgmästaren Carl Magnus Nordlindh. Han lät även bygga det nuvarande 1812. Staden köpte egendomen 1907 och lät efter kraftiga påtryckningar restaurera den 1964-65. I stadens köp 1907 ingick den mark där staden anlade Rönneholmsparken. 1945 och 1962 utvidgades parken med bland annat del av Rönneholmsvägen, som gick i en båge genom parken.