På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Badrum

De badrum, som idag inte är moderniserade, uppfyller inte dagens krav på våtutrymmen.

Ansvaret för att kraven uppfylls ligger på bostadsrättshavaren. Det gäller särskilt det så kallade fuktisolerande skyddet. Uppkommer det skador är du själv skyldig att bekosta reparationen inte bara i din egen lägenhet, utan också i andra lägenheter som drabbas. Skador som kan uppstå är till exempel att fogen mellan badkaret och väggen läcker eller att fukt tränger genom väggen när du duschar.


Ska du renovera ditt badrum så gäller golvbranschens våtrumskontroll som rättesnöre. Anlitar du en installatör ska han vara auktoriserad och lämna garanti på sitt arbete. Välj därför en entreprenör som du tror kommer att finnas kvar på marknaden. Ska du göra arbetet själv, tag då först kontakt med ditt försäkringsbolag, så får du råd och anvisningar om vad du bör tänka på. Vi avråder på det bestämdaste om du inte själv är fackman. Ett gott råd är att ta kontakt med vicevärden i planeringsstadiet. Du kan få många bra tips och undvika dyra fallgropar.

Vi tar upp detta nu eftersom Rörmontören Syd, som nyligen bytte våra stam- och radiatorventiler, stötte på flera badrum som skapade problem. Fotodokumentation visar tyvärr att vissa renoveringar omöjligt kan ha utförts av certifierade företag, snarare amatörer. Det finns klara problem med tätskikt som framgår av bilderna (Se längre ned på sidan).

Vattenskador är som bekant eländiga och dyra. De drabbar alla i föreningen genom att den står för utrivning och torkning, men återställningen belastar alltid den boende inte bara om man är vållande till skadan. Enligt köplagen så har köpare rätt att hävda dolda fel upp till 2 år efter köpet.
Trummans styrelse har beslutat införa obligatorisk tillsyn efter genomförda badrums-renoveringar. Har så inte skett framkommer det vid överlåtelsesynen. Du ska se till att få klara papper av din entreprenör att uppvisa i samband med försäljning till mäklare och köpare. Ta också bilder under arbetets gång.

Vi har också tvingats besluta om förbud mot vattenburen golvvärme (elslingor är OK att lägga.) Eftersom att den gamla golvbrunnen är så djup är utrymmet ner till grannen under endast några centimeter. Då föreningen står för denna kostnad vid renovering av badrummet och våra entreprenörer har vetskap om detta, vet de hur hårt man "vågar" banka för att ta loss den gamla brunnen.

Därför är det som sagt viktigt när ni planerar att göra vid ert badrum, att ni kontaktar fastighetskontoret i god tid så att vår entreprenör har en möjlighet att planera in detta i sin kalender. Minst 14 dagar innan start vill vi veta. Om ni byter själv och olyckan är framme vid själva bytet eller skada uppstår senare p.g.a. fel, får ni ta ansvaret för skadan och föreningen har rätt att ta ut kostnaden för självrisken som idag är ca 66 000 kr.

En annan sak du bör tänka på i badrummet är att rensa golvbrunnen då och då, så att inte brunnen täpps till och orsakar onödiga stopp, som är dyra att åtgärda. Du kan då anses som vållande av uppkommen skada, som om det vill sig illa blir kostsam.

I samband med helrenovering skall golvbrunnen bytas om denna inte blivit bytt tidigare. Föreningen står för kostnaden för byte av golvbrunn! Ta kontakt med vicevärden i god tid före renoveringen, för praktiska detaljer kring detta.

Som sagt ta kontakt med vicevärden, du kan få många bra tips och undvika dyra fallgropar.

Badrum
  • Dåligt utfört arbete.
    Dåligt utfört arbete.