På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Renovera

BRF Trumman har ett omfattande regelverk för vad som gäller när du renoverar din lägenhet. Dessa regler har tillkommit efter dyrköpta misstag, och är till för att skydda både dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen.

En av de största fördelarna med att vara innehavare till en bostadsrätt att möjligheten att själv få styra över standard och stil på sitt hem. Det kan gälla allt från tapetsera om till att renovera badrum.
Vid felaktigt utförda renoveringar kan dock föreningen komma att kräva att du återställer/åtgärdar lägenheten. Detta brukar först uppdagas vid avflyttning, och kan ställa till det rejält för samtliga inblandade parter.

Vid skador som uppkommer på grund av felaktigt utförda renoveringar, kan du som bostadsrättsinnehavare dessutom bli skadeståndsskyldig.

Vid omfattande renoveringar krävs även ett godkännande från styrelsen och i vissa fall även från Stadsbyggnadskontoret

Egentligen kan det sammanfattas i 2 punkter

 • Läs igenom hela denna informationen, samt §31 till §37 i föreningens stadgar.
 • Om något är oklart - kontakta styrelsen/vicevärd för svar och godkännande.

På denna sida följer allmän information att ta i beaktande vid renovering, samt “Vanliga Frågor & Svar” som omfattar föreningens policy rörande dels renovering/ombyggnad, samt ändrad planlösning.

Längst finner en PDF-version av denna information, den innehåller även ett urdrag ur föreningen stadgar. För att veta vad som är ditt ansvar, och vad som tillfaller föreningens gemensamma ansvar,  föreningen stadgar §31.

Under Renoveringen

Under renoveringen är det viktigt att vi visar hänsyn till våra grannar. En lapp i trappen som förvarnar om stundtals höga ljud och hur lång tid renoveringen förväntas pågå underlättar för alla. Även lägenhetsnummer, namn och telefonnummer bör stå med.
Du är själv ansvarig för anlitade hantverkare, samt att de är införstådda med föreningens regler.

 • Arbete får endast ske vardagar 07.00 - 20.00, lördagar 10.00 - 17.00
 • Allt nedsmutsande arbete skall ske inne i lägenheten och inte i trappuppgångar eller gårdsplaner.
 • Damm och nedskräpning i hissar/trappor skall städas efter varje arbetsdags slut.
 • Byggavfall får ej lämnas i föreningens miljöhus - ej heller större mängder emballage.
 • Byggavfall/rivningsavfall, får ej placeras i trapphus, källare, vind ej heller utanför huset, ej heller temporärt. rivningsavfallet skall transporteras bort omgående.

Ansökan

All renovering som omfattar eller påverkar föreningens gemensamma installationer samt byggnadens konstruktion måste godkännas av styrelsen innan den påbörjas. Exempel på renoveringar som kräver godkännande är flytt av eller ändring av el-, vatten- och avloppsledningar/golvbrunn, ventilationssystem och/eller rivning av vägg.
Om du känner dig det minsta osäker på om det kräver tillstånd - fråga först.
En tydlig ritning och dokumentation på den planerade renoveringen ska lämnas in till fastighetskontoret. Räkna med en handläggningstid på ca tre till fyra veckor. Vid enklare renoveringar går det snabbare.
Tillfällig Avstängning av el/vatten görs endast i samråd med vicevärd och kräver flera veckors handläggningstid.

Efter Godkännande

Vid godkännande av från styrelsen skall all våtrumsrenovering ske av våtrumsbehörig hantverkare, certifierad av Byggkeramikrådet eller GVK.
Kvalitetsdokumentation skall lämnas till styrelsen. Läs mer om detta på: www.bkr.se/fakta/branschregler eller www.gvk.se/branschregler
För VVS arbeten gäller: Säker vatten anvisningarna. Läs mer om detta på: www.sakervatten.se/branschregler
Byte av golvbrunn bekostas av föreningen och sker endast av föreningen anlitad hantverkare. Alla el- och installationsarbeten skall ske av behörig elektriker. Gällande installationsregler skall gälla.

Omfattande Renoveringar

Efter genomförd renovering kan styrelsen komma att kräva intyg på att allt är fackmannamässigt genomfört. Det är fördelaktigt att redan vid renovering lämna intyg till trummans fastighetskontor för arkivering. Vid avflyttning genomförs tillsyn där påverkan på gemensamma installationer (föreningens stadgar §32) inspekteras. Om det passerat flera år kan det vara svårt att påvisa att allt gått rätt till, och dyra besiktningar kan tillkomma.

Vanliga frågor och Svar

Får jag montera en markis/vinskydd/solskydd?    -Ja, efter godkännande från styrelsen. Vindskydden skall vara av markisväv och ha ett enhetligt utseende i varje hus, men variera från hus till hus.

 • i 43:an heter tyget Orchestra 8910 Blanc/bleu
 • i 45:an heter tyget Orchestra 8553 Blanc/Jaune
 • i 47:an heter tyget Orchestra C018 Beige Chiné
 • i 49:an och 41:an  heter tyger Orchestra 8402 Blanc/Vert

Får jag montera Parabol?    -Nej.  Ingen väggfast tv-mottagare får monteras på fasad eller balkong. En extra Antenn eller Parabol måste stå på lös ställning.

Byta lägenhetsdörr?    -Ja.  Vicevärden måste kontaktas för besiktning både före och efter installation. Du får sedan fritt byta ut din lägenhetsdörr, så länge som den uppfyller godkänd brandklassning och dörrens yttre färg är Teakimitation.

Köksfläkt mot ventilationen?     -Nej.  Motordriven köksfläkt får ej monteras mot ventilationstrumma. Endast fläkt med kolfilter godkänns pga ventilationens kalibrering.

Täcka ventilationshål?    -Nej. Frånluftsventilationshål i väggar in till vertikala ventilationskanaler, eller tilluftsventilation i ytterväggar får Ej täckas över med skåp, tapet, eller annan installation utan måste hållas fria för att säkerställa fastighetens ventilation, samt säkerställa möjliggörande av lagstadgad OVK-besiktning.Detta gäller även när man sänker taket, inga tak får täcka befintlig ventilationshål. Frånluftsdon får ej bytas mot annat än likvärdigt.

Riva en innervägg?   -Ja. Efter ansökan. Icke-bärande innervägg får rivas, flyttas eller öppnas upp efter inhämtande av tillstånd från styrelsen.

Installera avfallskvarn?    -Nej. Avloppsstammar är inte anpassade för den typen av rester.

Flytta elcentral?    -Ja, efter tillstånd. Styrelsen måste godkänna alla sådana förändringar, godkänd elmontör skall anlitas i samråd med vicevärden.

Installera tvättmaskin?   - Ja, men endast i godkänt våtrum - ej i kök!

Installera diskmaskin?   - Ja. Droppskydd och fackmannamässig installation med intyg krävs.

Flytta diskbänk/vatten/Avlopp till annan plats i befintligt kök?   -Ja, efter tillstånd. Intyg på fackmannamässiga installationer kommer att krävas.

Flytta kök/badrum till annat rum?    -Nej, det godkänns som regel inte. Se föreningens policy för köksrenovering.  

Flytta golvbrunn / Renovera badrum?    -Ja. Golvbrunn bekostas av föreningen. Renovering av badrum får endast ske av hantverkare med certifierad våtrumsbehörighet, som beskrivet under “efter godkännande” på sida 1.
Kopia på våtrumscertifiering skall lämnas till fastighetskontoret för arkivering.

Installera Golv-värme?    - Ja, men endast elektrisk. Vattenburen golvvärme tillåts ej.

Handdukstork?    - Ja, befintlig radiator i badrum får bytas mot handdukstork som kopplas på befintliga rör till demonterad radiator.

Renoveringspolicy - Nedladdning
Renoveringar.pdf Hämta